Hỏi Đáp

Công suất của nguồn điện được xác định bằng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công suất của nguồn điện được xác định bằng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Công suất của bộ nguồn được xác định bởi

A. Lượng điện tích nhưng nguồn điện tạo ra trong một giây.

B. Công do ngoại lực thực hiện lúc dịch chuyển một điện tích dương đơn vị so với điện trường bên trong nguồn điện.

C. Điện lượng chạy qua nguồn điện trong một giây.

D. Công do nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời kì.

Đáp án C đúng.

Công của nguồn điện được xác định bằng công của nguồn điện trong một đơn vị thời kì, còn công của nguồn điện là công của ngoại lực bên trong nguồn điện.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Công của nguồn điện: trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công làm dịch chuyển các điện tích tự do có trong mạch để tạo thành dòng điện. Công của nguồn điện là công của ngoại lực bên trong nguồn điện và công của dòng điện chạy qua toàn mạch.

Công thức:

Mộtng = qE = Eit

Trong đó:

+ Ang (J): nguồn công việc

+ E (V): suất điện động của nguồn

+ I (A): dòng điện chạy qua nguồn

+ t (s): thời kì dòng điện chạy qua nguồn điện

+ q (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện.

Công suất P ng của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho vận tốc thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công nhưng nguồn điện thực hiện được trong một đơn vị thời kì. Công thức:

Png = Ang / t = EI

Trong đó:

Mộtng: công việc của nguồn

t (s): thời kì dòng điện chạy qua nguồn điện

Trong đó:

+ P ng là công suất của nguồn điện, tính bằng đơn vị Watt.

+ Ang là công của nguồn điện, với đơn vị là Jun (J);

+ t là thời kì nguồn điện hoạt động, tính bằng giây (s);

+ E là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị là Vôn (V);

+ I là cường độ dòng điện, tính bằng ampe (A).

Đơn vị của công suất nguồn điện là Jun trên giây, kí hiệu là J / s hoặc đơn vị Watt, kí hiệu là W. Ta có 1J / s = 1W

Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch.

Đối với nguồn có công suất lớn, ta cũng sử dụng đơn vị là kilowatt, ký hiệu là kW hoặc megawatt, ký hiệu là MW.

Chuyển đổi các đơn vị như sau:

1 kW = 1000 W.

1 MW = 103 kW = 106 W


Thông tin thêm

Công suất của nguồn điện được xác định bằng

Xem thêm:   Ý Nghĩa Hoa Cúc Là Gì - Công Dụng Và Liều Dùng

Công suất của nguồn điện được xác định bằng -

Câu hỏi:

Công suất của bộ nguồn được xác định bởi

A. Lượng điện tích nhưng nguồn điện tạo ra trong một giây.

B. Công do ngoại lực thực hiện lúc dịch chuyển một điện tích dương đơn vị so với điện trường bên trong nguồn điện.

C. Điện lượng chạy qua nguồn điện trong một giây.

D. Công do nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời kì.

Đáp án C đúng.

Công của nguồn điện được xác định bằng công của nguồn điện trong một đơn vị thời kì, còn công của nguồn điện là công của ngoại lực bên trong nguồn điện.

Giảng giải lý do chọn phương án C:

Công của nguồn điện: trong mạch điện kín, nguồn điện thực hiện công làm dịch chuyển các điện tích tự do có trong mạch để tạo thành dòng điện. Công của nguồn điện là công của ngoại lực bên trong nguồn điện và công của dòng điện chạy qua toàn mạch.

Công thức:

Mộtng = qE = Eit

Trong đó:

+ Ang (J): nguồn công việc

+ E (V): suất điện động của nguồn

+ I (A): dòng điện chạy qua nguồn

+ t (s): thời kì dòng điện chạy qua nguồn điện

+ q (C): điện lượng chuyển qua nguồn điện.

Công suất P ng của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho vận tốc thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công nhưng nguồn điện thực hiện được trong một đơn vị thời kì. Công thức:

Png = Ang / t = EI

Trong đó:

Mộtng: công việc của nguồn

t (s): thời kì dòng điện chạy qua nguồn điện

Trong đó:

+ P ng là công suất của nguồn điện, tính bằng đơn vị Watt.

+ Ang là công của nguồn điện, với đơn vị là Jun (J);

+ t là thời kì nguồn điện hoạt động, tính bằng giây (s);

+ E là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị là Vôn (V);

+ I là cường độ dòng điện, tính bằng ampe (A).

Đơn vị của công suất nguồn điện là Jun trên giây, kí hiệu là J / s hoặc đơn vị Watt, kí hiệu là W. Ta có 1J / s = 1W

Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch.

Đối với nguồn có công suất lớn, ta cũng sử dụng đơn vị là kilowatt, ký hiệu là kW hoặc megawatt, ký hiệu là MW.

Chuyển đổi các đơn vị như sau:

1 kW = 1000 W.

1 MW = 103 kW = 106 W

[rule_{ruleNumber}]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_3_plain]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_1_plain]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_2_plain]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_2_plain]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_3_plain]

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Công #suất #của #nguồn #điện #được #xác #định #bằng

Related Articles

Back to top button