Có mấy phương pháp lai giống tạp giao?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Có mấy phương pháp lai giống tạp giao? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Có mấy phương pháp lai giống tạp giao? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Có bao nhiêu phương pháp lai giống?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án A đúng.

Có hai phương pháp lai tạo là lai kinh tế và lai thành công, lai kinh tế là phương pháp lai giữa các cá thể thuộc các giống không giống nhau để tạo ra con lai có năng suất cao hơn, và tạo nên con lai là phương pháp nhân giống con lai. con lai giữa hai hay nhiều con giống không giống nhau, sau lúc con lai đạt được đặc tính di truyền mong muốn phải thực hiện ổn định các tính trạng này, lúc di truyền ổn định ta thực hiện tạo giống mới.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Lai xa là phương pháp cho giao phối giữa các cá thể thuộc các giống không giống nhau nhằm tạo ra con lai mang những đặc điểm di truyền mới tốt hơn so với bố mẹ.

Mục tiêu:

– Sử dụng ưu thế lai để tăng sức sống và năng suất ở đời con nhằm đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

– Thay đổi đặc tính di truyền của giống hiện có hoặc tạo ra giống mới

Có hai phương pháp lai: lai kinh tế và lai chạm màn hình:

1 / Lai kinh tế:

– Phương pháp: lai giữa các cá thể không giống nhau để tạo ra con lai có năng suất cao hơn

+ Con lai dùng để nuôi thành phầm, ko dùng làm giống.

+ Các thành phầm: thịt, trứng, sữa…

– Phân loại: Liên kết kinh tế đơn giản và liên kết kinh tế phức hợp

Lai kinh tế đơn giản: lai giữa 2 giống

Lai kinh tế phức hợp: là phép lai từ 3 giống trở lên

2 / Sự tạo nên (liên kết)

– Phương pháp: Là phương pháp cho phép lai giữa 2 hay nhiều giống không giống nhau, sau lúc con lai đạt được đặc tính di truyền mong muốn thì phải ổn định các tính trạng này, lúc cơ địa di truyền ổn định. rằng chúng tôi đã tạo ra một giống mới.

– Mục tiêu chọn tạo giống mới: Giống V1 mới được tạo ra có ưu điểm vừa giống bố mẹ vừa có thể cho sinh sản và thụ tinh nhân tạo nên dễ dàng sản xuất cá giống.

Kết quả nhân giống:

– Lai kinh tế: Tạo con lai có ưu thế lai cao nhất ở F1, sau đó tăng lên thành phầm, ko làm giống.

– Lai tạo: tạo ra các giống mới có đặc tính tốt của các giống không giống nhau.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Ví dụ về kỹ năng giao tiếp

Có mấy phương pháp lai giống tạp giao?

Có mấy phương pháp lai giống tạp giao? -

Câu hỏi:

Có bao nhiêu phương pháp lai giống?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án A đúng.

Có hai phương pháp lai tạo là lai kinh tế và lai thành công, lai kinh tế là phương pháp lai giữa các cá thể thuộc các giống không giống nhau để tạo ra con lai có năng suất cao hơn, và tạo nên con lai là phương pháp nhân giống con lai. con lai giữa hai hay nhiều con giống không giống nhau, sau lúc con lai đạt được đặc tính di truyền mong muốn phải thực hiện ổn định các tính trạng này, lúc di truyền ổn định ta thực hiện tạo giống mới.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Lai xa là phương pháp cho giao phối giữa các cá thể thuộc các giống không giống nhau nhằm tạo ra con lai mang những đặc điểm di truyền mới tốt hơn so với bố mẹ.

Mục tiêu:

- Sử dụng ưu thế lai để tăng sức sống và năng suất ở đời con nhằm đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Thay đổi đặc tính di truyền của giống hiện có hoặc tạo ra giống mới

Có hai phương pháp lai: lai kinh tế và lai chạm màn hình:

1 / Lai kinh tế:

- Phương pháp: lai giữa các cá thể không giống nhau để tạo ra con lai có năng suất cao hơn

+ Con lai dùng để nuôi thành phầm, ko dùng làm giống.

+ Các thành phầm: thịt, trứng, sữa…

- Phân loại: Liên kết kinh tế đơn giản và liên kết kinh tế phức hợp

Lai kinh tế đơn giản: lai giữa 2 giống

Lai kinh tế phức hợp: là phép lai từ 3 giống trở lên

2 / Sự tạo nên (liên kết)

- Phương pháp: Là phương pháp cho phép lai giữa 2 hay nhiều giống không giống nhau, sau lúc con lai đạt được đặc tính di truyền mong muốn thì phải ổn định các tính trạng này, lúc cơ địa di truyền ổn định. rằng chúng tôi đã tạo ra một giống mới.

- Mục tiêu chọn tạo giống mới: Giống V1 mới được tạo ra có ưu điểm vừa giống bố mẹ vừa có thể cho sinh sản và thụ tinh nhân tạo nên dễ dàng sản xuất cá giống.

Kết quả nhân giống:

- Lai kinh tế: Tạo con lai có ưu thế lai cao nhất ở F1, sau đó tăng lên thành phầm, ko làm giống.

- Lai tạo: tạo ra các giống mới có đặc tính tốt của các giống không giống nhau.

[rule_{ruleNumber}]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_3_plain]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_1_plain]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_2_plain]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_2_plain]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_3_plain]

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Có #mấy #phương #pháp #lai #giống #tạp #giao