Cơ cấu dân số theo giới ko tác động tới?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cơ cấu dân số theo giới ko tác động tới? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cơ cấu dân số theo giới ko tác động tới? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Cấu trúc giới tính của dân số cho biết mối quan hệ giữa nam và nữ hoặc tổng dân số. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính là phần trăm (%). Vì thế Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động tới?

Câu hỏi:

Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động?

A. Phân phối sản xuất.

B. Tổ chức đời sống xã hội.

C. Trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của một quốc gia.

D. Hoạch định chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Đáp án C đúng.

Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động tới trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của một quốc gia, trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của một quốc gia phụ thuộc vào con người quốc gia có trình độ và năng lực. lao động giỏi, chuyên môn kỹ thuật cao, thông minh.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Tỷ số giới tính được sử dụng rộng rãi trong nhân khẩu học. Cấu trúc giới tính của dân số cho biết mối quan hệ giữa nam và nữ hoặc tổng dân số. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính theo phần trăm (%):

HÀNG TRIỆUNN = DỄ DÀNGNam giới : DỄGiống cái

Trong đó: TRIỆUNN là tỷ số giới tính.

DỄNam giới là dân số nam.

DỄGiống cái là dân số nữ.

Cơ cấu dân số theo giới tính biến động theo thời kì và không giống nhau giữa tất cả quốc gia và giữa các vùng. Thông thường ở các nước tăng trưởng, phụ nữ nhiều hơn nam giới; Trái lại, ở các nước đang tăng trưởng, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ tăng trưởng kinh tế – xã hội, chiến tranh, tai nạn, tuổi thọ trung bình của phụ nữ thường cao hơn nam giới và do di trú.

Cơ cấu giới có tác động tới phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của tất cả quốc gia. Lúc phân tích cấu trúc giới, người ta ko chỉ chú ý tới khía cạnh sinh vật học, nhưng mà cả khía cạnh xã hội như vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của nam và nữ.


Thông tin thêm

Cơ cấu dân số theo giới ko tác động tới?

Xem thêm:   Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa là gì?

Cơ cấu dân số theo giới ko tác động tới? -

Cấu trúc giới tính của dân số cho biết mối quan hệ giữa nam và nữ hoặc tổng dân số. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính là phần trăm (%). Vì thế Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động tới?

Câu hỏi:

Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động?

A. Phân phối sản xuất.

B. Tổ chức đời sống xã hội.

C. Trình độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của một quốc gia.

D. Hoạch định chiến lược tăng trưởng kinh tế - xã hội của một quốc gia.

Đáp án C đúng.

Cơ cấu dân số theo giới tính ko tác động tới trình độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của một quốc gia, trình độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của một quốc gia phụ thuộc vào con người quốc gia có trình độ và năng lực. lao động giỏi, chuyên môn kỹ thuật cao, thông minh.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Tỷ số giới tính được sử dụng rộng rãi trong nhân khẩu học. Cấu trúc giới tính của dân số cho biết mối quan hệ giữa nam và nữ hoặc tổng dân số. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính theo phần trăm (%):

HÀNG TRIỆUNN = DỄ DÀNGNam giới : DỄGiống cái

Trong đó: TRIỆUNN là tỷ số giới tính.

DỄNam giới là dân số nam.

DỄGiống cái là dân số nữ.

Cơ cấu dân số theo giới tính biến động theo thời kì và không giống nhau giữa tất cả quốc gia và giữa các vùng. Thông thường ở các nước tăng trưởng, phụ nữ nhiều hơn nam giới; Trái lại, ở các nước đang tăng trưởng, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, chiến tranh, tai nạn, tuổi thọ trung bình của phụ nữ thường cao hơn nam giới và do di trú.

Cơ cấu giới có tác động tới phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược tăng trưởng kinh tế - xã hội của tất cả quốc gia. Lúc phân tích cấu trúc giới, người ta ko chỉ chú ý tới khía cạnh sinh vật học, nhưng mà cả khía cạnh xã hội như vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của nam và nữ.

[rule_{ruleNumber}]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_3_plain]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_1_plain]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_2_plain]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_2_plain]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_3_plain]

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Cơ #cấu #dân #số #theo #giới #ko #ảnh #hưởng #tới