Hỏi Đáp

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Clo không phản ứng với chất nào sau đây? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

A. HỌ2

B. Mg

C.O.2

D. NaOH . dung dịch

Đáp án đúngC.

Clo không phản ứng với O2Clo thuộc nhóm halogen, tất cả các halogen đều không phản ứng với O2Clo phản ứng với kim loại, phản ứng với H2phản ứng với nước, phản ứng với dung dịch bazơ, với muối của các halogen khác và phản ứng với các chất khử khác.

Giải thích lí do chọn đáp án C:

Nguyên tử clo có độ âm điện lớn (3,16) chỉ sau F (3,98) và O (3,44). Vậy trong hợp chất với các nguyên tố này clo có số oxi hóa dương (+1; +3; +5; +7), còn trong các trường hợp khác clo có số oxi hóa âm (-1).

Khi tham gia phản ứng hóa học clo dễ dàng nhận thêm 1 electron:

Cl + 1e → Cl

⇒ Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh. Tính chất hóa học của clo thể hiện qua phản ứng với kim loại H2nước và một số chất khác.

Đầu tiên/ Tác dụng với kim loại

Khí clo oxi hóa trực tiếp hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, phản ứng xảy ra nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

– Ví dụ:

2Na + Cl2 2NaCl

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Cu + Cl2 CuCl2

Trong phản ứng với kim loại clo thể hiện tính oxi hóa.

2/ Tác dụng với hiđro

Ở nhiệt độ thường và trong bóng tối, khí clo hầu như không phản ứng với khí hiđro.

Xem thêm:   Lên chùa xin bùa bình an cần lưu ý 4 điều kiêng kị để có 1 năm may mắn chiêu tài hút lộc

– Khi hỗn hợp được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của magie đang cháy, phản ứng xảy ra và có thể phát nổ. Hỗn hợp dễ nổ nhất khi tỷ lệ mol của hydro và clo là 1: 1.

– Phương trình hóa học:

h2 + Cl2 2HCl

– Đáp lại HỌ2Clo thể hiện tính oxi hóa.

3/ Tác dụng với nước

Khi hòa tan trong nước, một phần khí clo phản ứng với nước để tạo thành hỗn hợp axit clohydric và axit hypochlorous.

– Phương trình hóa học:

Trong phản ứng trên clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

– Phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch vì HClO là chất oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa HCl thành Cl .2 và họ2O. Cũng vì HClO là chất oxi hóa mạnh nên nước clo có tính tẩy màu.

Ngoài ra clo còn có thể tham gia một số phản ứng hóa học khác như:

Phản ứng với dung dịch bazơ:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2Ô

3Cl2 + 6KOH KClO3 + 5KCl + 3H2Ô

Phản ứng với muối của các halogen khác

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

Phản ứng với các chất khử khác

3Cl2 + 2NHS3 NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2 + 6HCl

Cl2 + VẬY2 + 2 CĂN NHÀ2Ô2VÌ THẾ4 + 2HCl

Như vậy, trong các đáp án, clo phản ứng với H2phản ứng với Mg (một kim loại) và phản ứng với NaOH (dung dịch bazơ), không phản ứng với O2.


Thông tin thêm

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

Clo không phản ứng với chất nào sau đây? -

Câu hỏi:

Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

A. HỌ2

B. Mg

C.O.2

D. NaOH . dung dịch

Đáp án đúngC.

Clo không phản ứng với O2Clo thuộc nhóm halogen, tất cả các halogen đều không phản ứng với O2Clo phản ứng với kim loại, phản ứng với H2phản ứng với nước, phản ứng với dung dịch bazơ, với muối của các halogen khác và phản ứng với các chất khử khác.

Giải thích lí do chọn đáp án C:

Nguyên tử clo có độ âm điện lớn (3,16) chỉ sau F (3,98) và O (3,44). Vậy trong hợp chất với các nguyên tố này clo có số oxi hóa dương (+1; +3; +5; +7), còn trong các trường hợp khác clo có số oxi hóa âm (-1).

Khi tham gia phản ứng hóa học clo dễ dàng nhận thêm 1 electron:

Cl + 1e → Cl

⇒ Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh. Tính chất hóa học của clo thể hiện qua phản ứng với kim loại H2nước và một số chất khác.

Đầu tiên/ Tác dụng với kim loại

Khí clo oxi hóa trực tiếp hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, phản ứng xảy ra nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

- Ví dụ:

2Na + Cl2 2NaCl

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Cu + Cl2 CuCl2

Trong phản ứng với kim loại clo thể hiện tính oxi hóa.

2/ Tác dụng với hiđro

Ở nhiệt độ thường và trong bóng tối, khí clo hầu như không phản ứng với khí hiđro.

– Khi hỗn hợp được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của magie đang cháy, phản ứng xảy ra và có thể phát nổ. Hỗn hợp dễ nổ nhất khi tỷ lệ mol của hydro và clo là 1: 1.

- Phương trình hóa học:

h2 + Cl2 2HCl

– Đáp lại HỌ2Clo thể hiện tính oxi hóa.

3/ Tác dụng với nước

Khi hòa tan trong nước, một phần khí clo phản ứng với nước để tạo thành hỗn hợp axit clohydric và axit hypochlorous.

- Phương trình hóa học:

Trong phản ứng trên clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

– Phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch vì HClO là chất oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa HCl thành Cl .2 và họ2O. Cũng vì HClO là chất oxi hóa mạnh nên nước clo có tính tẩy màu.

Ngoài ra clo còn có thể tham gia một số phản ứng hóa học khác như:

Phản ứng với dung dịch bazơ:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2Ô

3Cl2 + 6KOH KClO3 + 5KCl + 3H2Ô

Phản ứng với muối của các halogen khác

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

Phản ứng với các chất khử khác

3Cl2 + 2NHS3 NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2 + 6HCl

Cl2 + VẬY2 + 2 CĂN NHÀ2Ô2VÌ THẾ4 + 2HCl

Như vậy, trong các đáp án, clo phản ứng với H2phản ứng với Mg (một kim loại) và phản ứng với NaOH (dung dịch bazơ), không phản ứng với O2.

[rule_{ruleNumber}]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Clo #không #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây

Related Articles

Back to top button