Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, dấu phẩy dùng để phân cách phần thực và phần nguyên của số thập phân, dấu chấm dùng để ghi lại phần nghìn. Điều này trái với tiêu chuẩn mặc định của Excel, vì vậy bạn cần chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007 nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện các công việc khác trên bảng tính.

Tiêu chuẩn mặc định của Excel được sử dụng là tiêu chuẩn của Mỹ và một số nước Châu Âu. Trong đó chỉ định dấu chấm để sử dụng lúc phân tích phần nguyên và phần thập phân của một số thập phân và dấu phẩy để sử dụng lúc chia phần nghìn. Điều này hoàn toàn trái với tiêu chuẩn của Việt Nam.

Vì vậy, để thích hợp với tình yêu nước ta, bạn cần chuyển chuẩn mặc định của Excel sang chuẩn Việt Nam tức là bạn sẽ phải chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong bảng tính Excel, trường hợp này là với Excel 2007

Hướng dẫn chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Để thực hiện các thay đổi trên phiên bản Excel 2007, hãy tuân theo các bước bên dưới.

Bước 1: Mở Excel 2007, nhấp vào Nút văn phòng tiếp đó hãy chọn Tùy chọn Excel.

Xem thêm:   Mẫu hình nền Powerpoint bảng đen cho bài thuyết trình

chuyển đổi phay thanh trong excel 2007 2

Bước 2: Trong cửa sổ Tùy chọn Excel, hãy chọn Thăng tiến.

Bước 3: Trong Advanded, trong phần Tùy chọn thay đổi, hãy bỏ ghi lại Sử dụng bộ phân tích hệ thống.

thay đổi thanh phay trong excel 2007 3

Bước 4: Trong phần Sử dụng dấu phân cách hệ thống, hãy thực hiện các thay đổi sau:

+ Phân số thập phân(phép chia thập phân): Thay dấu chấm bằng dấu phẩy

+ Dấu phân cách hàng nghìn(chia phần nghìn): Thay dấu phẩy bằng dấu chấm

Sau lúc thay đổi, nhấn ĐƯỢC RỒI.

chuyển đổi dao phay trong excel 2007 4

Tương tự là bạn đã hoàn thành việc thay đổi tiêu chuẩn mặc định, giúp chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007. Để trở về tiêu chuẩn cũ, bạn thực hiện lại bước 1 và bước 2, sau đó tích vào ô trống một lần nữa. Sử dụng bộ phân tích hệ thống.

https://thuthuat.taimienphi.vn/chuyen-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-2007-33176n.aspx
Trên đây là hướng dẫn cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2016 của cungdaythang.com. Bạn có thể tham khảo cách thực hiện thủ thuật này trên các phiên bản Word khác như chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong excel 2016. Chúc may mắn.

Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh
(4.014 Thúc giục)
DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Chuyển đổi phay thanh trong Excel 2007,


Thông tin thêm

Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007 -

Theo tiêu chuẩn Việt Nam, dấu phẩy dùng để phân cách phần thực và phần nguyên của số thập phân, dấu chấm dùng để ghi lại phần nghìn. Điều này trái với tiêu chuẩn mặc định của Excel, vì vậy bạn cần chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007 nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện các công việc khác trên bảng tính.

Tiêu chuẩn mặc định của Excel được sử dụng là tiêu chuẩn của Mỹ và một số nước Châu Âu. Trong đó chỉ định dấu chấm để sử dụng lúc phân tích phần nguyên và phần thập phân của một số thập phân và dấu phẩy để sử dụng lúc chia phần nghìn. Điều này hoàn toàn trái với tiêu chuẩn của Việt Nam.

Vì vậy, để thích hợp với tình yêu nước ta, bạn cần chuyển chuẩn mặc định của Excel sang chuẩn Việt Nam tức là bạn sẽ phải chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong bảng tính Excel, trường hợp này là với Excel 2007

Hướng dẫn chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Để thực hiện các thay đổi trên phiên bản Excel 2007, hãy tuân theo các bước bên dưới.

Bước 1: Mở Excel 2007, nhấp vào Nút văn phòng tiếp đó hãy chọn Tùy chọn Excel.

chuyển đổi phay thanh trong excel 2007 2

Bước 2: Trong cửa sổ Tùy chọn Excel, hãy chọn Thăng tiến.

Bước 3: Trong Advanded, trong phần Tùy chọn thay đổi, hãy bỏ ghi lại Sử dụng bộ phân tích hệ thống.

thay đổi thanh phay trong excel 2007 3

Bước 4: Trong phần Sử dụng dấu phân cách hệ thống, hãy thực hiện các thay đổi sau:

+ Phân số thập phân(phép chia thập phân): Thay dấu chấm bằng dấu phẩy

+ Dấu phân cách hàng nghìn(chia phần nghìn): Thay dấu phẩy bằng dấu chấm

Sau lúc thay đổi, nhấn ĐƯỢC RỒI.

chuyển đổi dao phay trong excel 2007 4

Tương tự là bạn đã hoàn thành việc thay đổi tiêu chuẩn mặc định, giúp chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007. Để trở về tiêu chuẩn cũ, bạn thực hiện lại bước 1 và bước 2, sau đó tích vào ô trống một lần nữa. Sử dụng bộ phân tích hệ thống.

https://thuthuat.taimienphi.vn/chuyen-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-2007-33176n.aspx
Trên đây là hướng dẫn cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2016 của cungdaythang.com. Bạn có thể tham khảo cách thực hiện thủ thuật này trên các phiên bản Word khác như chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong excel 2016. Chúc may mắn.

Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh
(4.0- 14 Thúc giục)
DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Excel 2007

Chuyển đổi phay thanh trong Excel 2007,

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_1_plain]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Chuyển #dấu #phẩy #thành #dấu #chấm #trong #Excel