Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

Câu hỏi:

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

A. Đàn áp các lực lượng phá hoại

B. Tổ chức và xây dựng

C. Duy trì hệ thống xã hội

Câu trả lời là ko. Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tổ chức và xây dựng.

Giảng giải lý do chọn đáp án đúng là đáp án B vì:

Nhà nước có nhiều tính năng không giống nhau vì hoạt động của nhà nước rất nhiều chủng loại và phức tạp.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai tính năng cơ bản: tính năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tính năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của người lao động.

– Công dụng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

+ Để xây dựng và tăng trưởng kinh tế – xã hội của tổ quốc, nhà nước ta sử dụng mọi quyền lực của mình để ngăn chặn, ngăn chặn mọi mưu mô gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm phạm an ninh quốc gia. an ninh quốc gia tới sự ổn định chính trị của tổ quốc.

+ Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò cơ bản điều chỉnh mọi hoạt động của Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

– Công dụng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của người lao động

Đây là một hàm tổng hợp bao gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa;

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học;

+ Tổ chức xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội;

+ Xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai tính năng cơ bản trên của Nhà nước xã hội chủ nghĩa do pháp luật thống trị có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau.

Trong đo tính năng tổ chức, xây dựng là cơ bản nhất và có vai trò quyết định. Vì với nhà nước xã hội chủ nghĩa, tính năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội chỉ là công việc thu dọn trước lúc xây dựng chứ ko phải là quân địch của công cuộc xây dựng như Lê-nin đã nói. xác nhận.


Thông tin thêm

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

Xem thêm:   Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là? -

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì? Mời độc giả cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

Câu hỏi:

Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

A. Đàn áp các lực lượng phá hoại

B. Tổ chức và xây dựng

C. Duy trì hệ thống xã hội

Câu trả lời là ko. Công dụng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tổ chức và xây dựng.

Giảng giải lý do chọn đáp án đúng là đáp án B vì:

Nhà nước có nhiều tính năng không giống nhau vì hoạt động của nhà nước rất nhiều chủng loại và phức tạp.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai tính năng cơ bản: tính năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tính năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Công dụng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

+ Để xây dựng và tăng trưởng kinh tế - xã hội của tổ quốc, nhà nước ta sử dụng mọi quyền lực của mình để ngăn chặn, ngăn chặn mọi mưu mô gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm phạm an ninh quốc gia. an ninh quốc gia tới sự ổn định chính trị của tổ quốc.

+ Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò cơ bản điều chỉnh mọi hoạt động của Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến, hợp pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

- Công dụng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của người lao động

Đây là một hàm tổng hợp bao gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tổ chức xây dựng và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa;

+ Tổ chức xây dựng và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học;

+ Tổ chức xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội;

+ Xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hai tính năng cơ bản trên của Nhà nước xã hội chủ nghĩa do pháp luật thống trị có mối quan hệ hữu cơ và thống nhất với nhau.

Trong đo tính năng tổ chức, xây dựng là cơ bản nhất và có vai trò quyết định. Vì với nhà nước xã hội chủ nghĩa, tính năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội chỉ là công việc thu dọn trước lúc xây dựng chứ ko phải là quân địch của công cuộc xây dựng như Lê-nin đã nói. xác nhận.

[rule_{ruleNumber}]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_3_plain]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_1_plain]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_2_plain]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_2_plain]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_3_plain]

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Chức #năng #cơ #bản #của #nhà #nước #pháp #quyền #xã #hội #chủ #nghĩa #Việt #Nam #là