Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lỗi thời là nhóm nước?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lỗi thời là nhóm nước? phải ko? Nếu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lỗi thời là nhóm nước? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu kinh tế lỗi thời là một nhóm nước?

A. đang tăng trưởng

B. tăng trưởng

C. công nghiệp

D. ngành công nghiệp mới

Đáp án A đúng.

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với cơ cấu kinh tế lỗi thời thuộc nhóm nước đang tăng trưởng (Việt Nam thuộc nhóm nước đang tăng trưởng), công nghiệp hoá là quá trình ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp trong nền kinh tế. tất cả các thành phần kinh tế của một vùng kinh tế hoặc một nền kinh tế.

Giảng giải lý do vì sao bạn chọn câu trả lời A:

Công nghiệp hóa là quá trình ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp trong các thành phần kinh tế của một vùng kinh tế hoặc một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng lao động, trị giá ngày càng tăng, v.v.

Đây là quá trình chuyển đổi kinh tế – xã hội trong số đông người từ nền kinh tế tập trung tư bản nhỏ (xã hội tiền lương nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển đổi kinh tế – xã hội này đi liền với tiến bộ công nghệ, đặc thù là tăng trưởng sản xuất năng lượng quy mô lớn và luyện kim. Công nghiệp hóa cũng gắn liền với việc thay đổi các hình thức triết học hoặc thay đổi thái độ trong nhận thức tự nhiên. Tuy nhiên, liệu những thay đổi triết học có phải là nguyên nhân của công nghiệp hóa hay trái lại hay ko vẫn còn bị tranh cãi.

Trên toàn cầu có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với những đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và sự tăng trưởng không giống nhau và được phân thành hai nhóm nước: tăng trưởng và đang tăng trưởng.

Các nước tăng trưởng có GDP bình quân đầu người cao, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao, chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cao.

Trái lại, các nước đang tăng trưởng thường có GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài cao và HDI thấp.

Một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ công nghiệp nhất mực được gọi chung là nước mới công nghiệp hóa (NIC) như: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore …

Các nước tăng trưởng, tiên tiến hoặc công nghiệp tăng trưởng là những nước và vùng lãnh thổ có trình độ tăng trưởng vượt trội so với các nước còn lại trên toàn cầu, được biểu thị thông qua sự tăng trưởng tiến bộ và đồng đẳng, tổng hợp các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội.

Tương tự, các nước tăng trưởng, các nước công nghiệp tăng trưởng và các nước mới công nghiệp hoá đều đã trải qua quá trình công nghiệp hoá.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lép Tôn-xtôi là?

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lỗi thời là nhóm nước?

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lỗi thời là nhóm nước? -

Câu hỏi:

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu kinh tế lỗi thời là một nhóm nước?

A. đang tăng trưởng

B. tăng trưởng

C. công nghiệp

D. ngành công nghiệp mới

Đáp án A đúng.

Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với cơ cấu kinh tế lỗi thời thuộc nhóm nước đang tăng trưởng (Việt Nam thuộc nhóm nước đang tăng trưởng), công nghiệp hoá là quá trình ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp trong nền kinh tế. tất cả các thành phần kinh tế của một vùng kinh tế hoặc một nền kinh tế.

Giảng giải lý do vì sao bạn chọn câu trả lời A:

Công nghiệp hóa là quá trình ngày càng tăng tỷ trọng công nghiệp trong các thành phần kinh tế của một vùng kinh tế hoặc một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng lao động, trị giá ngày càng tăng, v.v.

Đây là quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội trong số đông người từ nền kinh tế tập trung tư bản nhỏ (xã hội tiền lương nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển đổi kinh tế - xã hội này đi liền với tiến bộ công nghệ, đặc thù là tăng trưởng sản xuất năng lượng quy mô lớn và luyện kim. Công nghiệp hóa cũng gắn liền với việc thay đổi các hình thức triết học hoặc thay đổi thái độ trong nhận thức tự nhiên. Tuy nhiên, liệu những thay đổi triết học có phải là nguyên nhân của công nghiệp hóa hay trái lại hay ko vẫn còn bị tranh cãi.

Trên toàn cầu có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với những đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và sự tăng trưởng không giống nhau và được phân thành hai nhóm nước: tăng trưởng và đang tăng trưởng.

Các nước tăng trưởng có GDP bình quân đầu người cao, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao, chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cao.

Trái lại, các nước đang tăng trưởng thường có GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài cao và HDI thấp.

Một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ công nghiệp nhất mực được gọi chung là nước mới công nghiệp hóa (NIC) như: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore ...

Các nước tăng trưởng, tiên tiến hoặc công nghiệp tăng trưởng là những nước và vùng lãnh thổ có trình độ tăng trưởng vượt trội so với các nước còn lại trên toàn cầu, được biểu thị thông qua sự tăng trưởng tiến bộ và đồng đẳng, tổng hợp các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội.

Tương tự, các nước tăng trưởng, các nước công nghiệp tăng trưởng và các nước mới công nghiệp hoá đều đã trải qua quá trình công nghiệp hoá.

[rule_{ruleNumber}]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_3_plain]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_1_plain]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_2_plain]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_2_plain]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_3_plain]

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Chưa #hoàn #thành #quá #trình #công #nghiệp #hóa #hiện #đại #hóa #có #cơ #cấu #kinh #tế #còn #lạc #hậu #là #nhóm #nước