Chủ nghĩa đế quốc pháp được mệnh danh là gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chủ nghĩa đế quốc pháp được mệnh danh là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chủ nghĩa đế quốc pháp được mệnh danh là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Sau năm 1871 Pháp là nước thua trận sau chiến tranh Pháp – Phổ nên phải bồi thường chiến phí và nước này thường xuyên xảy ra cách mệnh vô sản. Ngoài ra, Pháp cũng là nước nghèo tài nguyên hơn các nước khác nên chú trọng xuất khẩu tư bản hơn là xây dựng. Vì thế Chủ nghĩa đế quốc Pháp gọi là gì?

Câu hỏi:

Chủ nghĩa đế quốc Pháp gọi là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc nhà băng.

C. Cho vay nặng lãi của chủ nghĩa đế quốc.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, máu chiến.

Đáp án C đúng.

Chủ nghĩa đế quốc Pháp được gọi là chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi vì từ năm 1880 tới năm 1914, Pháp đã cho vay từ 15 tỷ phrăng tới 60 tỷ phrăng; Riêng năm 1914, Pháp đã xuất khẩu 60 tỷ franc, trong đó hơn một nửa cho Nga vay, còn Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Cận Đông và Trung Âu mạo danh Mỹ Latinh, chỉ cho vay 2-3 tỷ franc. vào thuộc địa.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Do hậu quả của trận đánh tranh Pháp – Phổ (1870-1871), vận tốc tăng trưởng công nghiệp của Pháp bị chậm lại. Công nghiệp của Pháp từ thứ hai toàn cầu (sau Anh), tới cuối thế kỷ 19 tụt xuống thứ tư (sau Mỹ, Đức, Anh).

Đầu thế kỷ XX, một số ngành công nghiệp tăng trưởng như đường sắt, khai khoáng, luyện kim, thương nghiệp. Một số ngành mới ra đời và tăng trưởng rất nhanh: điện khí, hóa chất, sản xuất oto, v.v.

Nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, khó sử dụng máy móc, kỹ thuật canh tác mới. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp độc quyền ra đời và từng bước chi phối nền kinh tế Pháp, đặc thù là trong lĩnh vực nhà băng.

Lê-nin mô tả chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc thu lãi” vì từ năm 1880 tới năm 1914, Pháp đã cho vay từ 15 tỷ phrăng tới 60 tỷ phrăng.

Cụ thể, năm 1914, Pháp xuất khẩu 60 tỷ franc, trong đó hơn một nửa cho Nga vay, còn Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Cận Đông và Trung Âu mạo danh Mỹ Latinh, chỉ được 2-3 tỷ franc. đưa vào thuộc địa.

Về chính trị, sau cuộc cách mệnh 4-9-1870, nền Cộng hòa thứ ba ở Pháp được thành lập. Chính thể cộng hòa thực hiện chính sách áp bức nhân dân, tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở đâu?

Chủ nghĩa đế quốc pháp được mệnh danh là gì?

Chủ nghĩa đế quốc pháp được mệnh danh là gì? -

Sau năm 1871 Pháp là nước thua trận sau chiến tranh Pháp - Phổ nên phải bồi thường chiến phí và nước này thường xuyên xảy ra cách mệnh vô sản. Ngoài ra, Pháp cũng là nước nghèo tài nguyên hơn các nước khác nên chú trọng xuất khẩu tư bản hơn là xây dựng. Vì thế Chủ nghĩa đế quốc Pháp gọi là gì?

Câu hỏi:

Chủ nghĩa đế quốc Pháp gọi là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc nhà băng.

C. Cho vay nặng lãi của chủ nghĩa đế quốc.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, máu chiến.

Đáp án C đúng.

Chủ nghĩa đế quốc Pháp được gọi là chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi vì từ năm 1880 tới năm 1914, Pháp đã cho vay từ 15 tỷ phrăng tới 60 tỷ phrăng; Riêng năm 1914, Pháp đã xuất khẩu 60 tỷ franc, trong đó hơn một nửa cho Nga vay, còn Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Cận Đông và Trung Âu mạo danh Mỹ Latinh, chỉ cho vay 2-3 tỷ franc. vào thuộc địa.

Giảng giải lựa chọn đáp án C là câu trả lời đúng vì:

Do hậu quả của trận đánh tranh Pháp - Phổ (1870-1871), vận tốc tăng trưởng công nghiệp của Pháp bị chậm lại. Công nghiệp của Pháp từ thứ hai toàn cầu (sau Anh), tới cuối thế kỷ 19 tụt xuống thứ tư (sau Mỹ, Đức, Anh).

Đầu thế kỷ XX, một số ngành công nghiệp tăng trưởng như đường sắt, khai khoáng, luyện kim, thương nghiệp. Một số ngành mới ra đời và tăng trưởng rất nhanh: điện khí, hóa chất, sản xuất oto, v.v.

Nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, khó sử dụng máy móc, kỹ thuật canh tác mới. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp độc quyền ra đời và từng bước chi phối nền kinh tế Pháp, đặc thù là trong lĩnh vực nhà băng.

Lê-nin mô tả chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc thu lãi” vì từ năm 1880 tới năm 1914, Pháp đã cho vay từ 15 tỷ phrăng tới 60 tỷ phrăng.

Cụ thể, năm 1914, Pháp xuất khẩu 60 tỷ franc, trong đó hơn một nửa cho Nga vay, còn Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Cận Đông và Trung Âu mạo danh Mỹ Latinh, chỉ được 2-3 tỷ franc. đưa vào thuộc địa.

Về chính trị, sau cuộc cách mệnh 4-9-1870, nền Cộng hòa thứ ba ở Pháp được thành lập. Chính thể cộng hòa thực hiện chính sách áp bức nhân dân, tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa.

[rule_{ruleNumber}]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_3_plain]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_1_plain]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_2_plain]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_2_plain]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_3_plain]

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Chủ #nghĩa #đế #quốc #pháp #được #mệnh #danh #là #gì