Chú đại bi xuất tượng pdf

cungdaythang.com - Mỗi câu vào bài bác chú thay mặt cùng với hình hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần vì Đức Quan Âm Bồ Tát nhập vai.

Bạn đang xem: Chú đại bi xuất tượng pdf


>Từng bước thực hành thần Crúc Đại Bi

>Thần crúc Đại Bi nhiệm mầu cấp thiết nghĩ bàn

1) Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành trả thay chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát chạm màn hình.2) Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tại tướng tá tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành trả y giáo phụng hành.3) Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện nay tướng tá Quán-Tự-Tại trì chén. Hành đưa cửa hàng tưởng khiến cho chúng sinh được trường tchúng ta.4) Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ bọn chúng sinh.5) Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện nay tướng tá tụng crúc, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Mã-Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô trường đoản cú tha.7) Án: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chụ. Clỗi Phật cửa hàng tưởng chữ Án thành chính giác.8 ) Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Tđọng Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.9) Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện tại.10) Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Long Tchúng ta Bồ Tát phù hộ người tu hành, hàng phục toàn bộ ma oán.11) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sinh.12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.13) Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng tá Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành trả xa lìa loại ác thú.14) Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bồ Tát Cam Lộ Vương tay ráng cành dương, tay cố gắng bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sinh.15) A Thệ Dựng: Quán Âm hiện nay tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện xong xuôi ác.16) Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện nay tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ bọn chúng sinh có dulặng.17) Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát phương diện có cha con mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện nay.18) Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng mạo A La Hán thuyết pháp độ bọn chúng sinh.19) Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện nay tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu giúp khổ ban vui.20) Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương sinh hoạt vào mười phương thế giới độ bay chúng sinh.21) Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng tá Đế Thần ngơi nghỉ vào mười pmùi hương nhân loại thường xuyên cứu giúp chúng sinh.22) Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện nay tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binch độ bọn chúng sanh.23) Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm cần sử dụng trọng tâm nguyện thanh tịnh, tự bi vô bửa cảm ứng độ fan sống động tu hành.24) Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện tại thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp bọn chúng sinh.25) Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện tại Bạch Y Bồ Tát tay phương diện vắt Nlỗi Ý, tay trái dắt tuỳ nhi khiến bọn chúng sanh được trường thọ.26) Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật A Di Đà khiến bọn chúng sanh lúc hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.27) Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện nay tướng mạo Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binc, hóa độ vô lượng bọn chúng sanh.28) Độ Lô Độ Lô Pphân tử Xà Da Đế: Quan Âm nhập vai Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán thù.29) Ma Ha Pphân tử Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện tại Đại Lực Thiên Tướng tay cầm cố Bảo Xử hộ trì bọn chúng sinh, tinch tấn tu hành.30) Đà La Đà La: Quan Âm hiện tại tướng tá trượng phu tu khổ hạnh khiến cho chúng sinh phá trừ bổ chấp pháp chấp.31) Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tại tướng Sư Tử Vương xét nghiệm fan tụng chú khiến bọn chúng sinh tiêu trừ tai ương.32) Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện nay tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử thu phục các ma cùng quyến ở trong của bọn chúng.33) Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay nắm Klặng Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.34) Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện nay thân Đại Hàng Ma Kyên Cang tay chũm Klặng Luân phù trì bọn chúng sanh đắt đại như ý cát tường.35) Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tại tướng chỏng Phật, Bồ Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần crúc, hành đưa phụng trì chứng mắc Phật trái.36) Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.37) Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi clỗi Thiên, không khiến tai sợ cõi tục.38) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tại tướng tay nỗ lực khiên, tay thay cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp từ bỏ tại.39) Phạt Xa Pphân tử Xâm: Quan Âm hiện tại thân Klặng Khôi Đại Tướng chũm linc thuận thời giáo hóa độ bọn chúng sanh.40) Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng vọng thì hiện tại chi phí tương lai đang thấy Phật.41) Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm trường đoản cú bi hàng phục chúng ma.

Xem thêm: Vẩn Đục Dịch Kính Là Gì ? Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

42) Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tướng Tứ đọng Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt thắp sáng hóa độ nrộng thiên.43) Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả bốn nghì, có chân thành và ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trnghỉ ngơi.44) Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện nay tướng tá mạo tự bi tay cố kỉnh cành dương, tay cố tịnh bình rưới nước cam lồ cứu vãn khổ độ sinh.45) Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe giờ đồng hồ được tứ lợi ích: quán đhình họa, mát thân, trung tâm vui, khá đầy đủ.46) Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo dung mạo từ bỏ bi gần gũi con nít giáo hóa tác dụng chúng sinh.47) Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá A Nan tôn đưa tay cố gắng bình chén hóa độ bọn chúng sanh.48) Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy dỗ bọn chúng sinh tu hạnh đại bi, được crộng giác ngộ an lạc.49) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng mạo Địa Tạng Bồ Tát knhị ngộ bọn chúng sanh thức giấc giác mê chấp, được bay khổ ác đạo.50) Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện nay tướng mạo Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay thế Kyên ổn Xoa làm cho tiện ích chúng sanh.51) Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tướng Bảo Klặng Quang Tràng Bồ Tát nạm Bạt Chiết La Xử ích lợi độ sinh.52) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng cha đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tiện ích độ sanh.53) Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ am hiểu tất cả pháp.54) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu rồng, sử dụng trung tâm cát tường hóa độ chúng sanh.55) Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cụ tràng phan báu tiện ích độ sinh.56) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tôn mang Mục Kiền Liên tay cố kỉnh tích trượng, bình chén xong trừ tai ương, cứu độ bọn chúng sinh.57) Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ clỗi Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập pmùi hương nrộng thiên.58) Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn59) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn đưa A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình chén lớn lên tâm ích lợi độ sanh.60) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng mạo Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay thay kiếm vàng hóa độ thánh-trả Tiểu-thừa.61) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa bọn chúng sanh.62) Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa rubi Như Ý kiểm định vai trung phong hạnh chúng sinh.63) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn giả Câu Hy La có giầy cỏ đạp bên trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều chình họa giác trọng tâm chúng sanh.64) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm cố dược thảo trừ bịnh khổ chúng sinh.65) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng Viên Mãn Bồ Tát thân khoác y đỏ chấp tay trung ương viên mãn an lạc chúng sinh.66) Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cầm cố bình ngọc giải trừ tật khổ bọn chúng sanh.67) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tôn mang Xá Lợi Phất tay cầm cố chơn gớm cứu giúp cánh win nghĩa hóa đạo bọn chúng sanh quy Tịnh Độ.68) Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Thần Hổ gầm, tay chũm búa bền chí vai trung phong thu phục ma ân oán.69) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo chư Thiên Ma Vương tay vậy Xà Tmùi hương hóa đạo chúng sinh giải trừ trung khu oán thù hận.70) Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo Linc Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý phù trì bọn chúng sanh.71) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay vậy bảo liên ndở hơi cánh thắng lợi bọn chúng sinh ích lợi an nhàn.72) Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng tá Tôn Giả Phụ Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ bọn chúng sanh lìa tai nạn thương tâm.73) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sinh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.74) Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng Bồ Tát Tam Ma Tnhân từ Na kiết già bên trên bánh xe pháo, tay bưng đèn ngọc sáng sủa khắp pháp giới.75) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn đưa Đại Ca Diếp tay trái cầm cố chuỗi, tay phương diện thế tthánh thiện trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.76) Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá để cho chúng sanh bền chí tín trung khu dõng mãnh tinh tấn.77) Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền hậu tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh thỏa mãn công hạnh.78) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa trang Bồ Tát Văn uống Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ lỗi không khến chúng sanh khai ngộ.79) Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo hoa sen ndại cánh giải trừ bọn chúng sinh ái sắc è hư vọng, thấy từ bỏ tánh không.80) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn minh bạch tkhô cứng trằn lỗi vọng, nghe trường đoản cú tánh ko.81) Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tại tướng mạo mnghỉ ngơi nhị bàn tay đoạn tỳ cnạp năng lượng ái lây nhiễm hương è cổ, trường đoản cú giác tánh ko.82) Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn uống ái lan truyền vị trần lỗi vọng, trường đoản cú giác tánh ko.83) Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tá tay bưng bát hương thơm giải trừ tsay đắm ái chạm xúc, khiến bọn chúng sinh đoạn thân cnạp năng lượng xúc è cổ hư vọng, tự giác tánh không.

Xem thêm: tử vi trọn đời 2020

84) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tay cố tràng phan giải trừ rành mạch các pháp, khiến cho bọn chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trằn hư vọng, biết từ bỏ tánh ko.Chụ Thích 1: 2007. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng. 1st Ed. NXB Tôn Giáo. thủ đô. – vi.wikipedia.org.84 hình ảnh minh họa Crúc Đại Bi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bình An (ST)