Chú đại bi tiếng việt lời

Chú Đại Bi phía trong Kinch Đại bi trọng điểm đà la ni. Phật nói Chụ đại bi là thần chụ quảng đại viên mãn, thần chụ vô hổ hang đại bi, thần crúc cứu vãn khổ. Trì chụ đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước với chết thì sinch Cực Lạc. Thần crúc này vày Quan Thế Âm tình nhân tát nói. Muốn nắn trì crúc này thì buộc phải vạc Bồ đề tâm, kính giữ lại trai giới, tâm luôn luôn đồng đẳng với tất cả loài cùng đề xuất trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt lời

Crúc đại bi 108 trở nên Chú đại bi tiếng Việt Lợi ích Khi trì tụng chú đại bi Crúc đại bi chia theo 84 câu dễ dàng học tập Chú đại bi giờ Phạn Các bài pháp khác về chú đại bi

Crúc đại bi 108 biến hóa bởi vì thầy Thích Trí Thoát tụng cực kỳ hay


Chụ đại bi 108 đổi thay Thầy Thích Trí Thoát tụng (không quảng cáo)
*
Watch this video clip on YouTube

Download tệp tin chu dẻo bi mp3 (Nhấp con chuột đề nghị chọn save as): crúc đại bi mp3

Chụ đại bi giờ Việt

Đây là bản chụ đại bi dịch trường đoản cú Âm Phạn --> Âm Hán --> Âm Việt được sử dụng bằng lòng trong những các Kinch điển và nghi thức tụng niệm thêm trên VN với hải nước ngoài. Và cũng đó là bản chụ đại bi trong Clip do thầy Trí Thoát tụng sinh hoạt trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại ngùng Đại-bi chổ chính giữa đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, người yêu đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát lan. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, người tình đề dạ, người tình đề dạ, người tình đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì trở nên cuối cùng)

Những công dụng lúc trì tụng crúc đại bi

Theo tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, bởi vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác chụ này có 84 câu, tín đồ trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điềkhối u lành tính, không trở nên 15 sản phẩm công nghệ hoạnh tử bức sợ.

Xem thêm: 100 Cách Đặt Tên Cho Con Gái 2020 Họ Nguyễn Sinh Năm 2020 Ý Nghĩa Nhất

Được 15 điều lành

1. Sinch ra thường xuyên được gặp gỡ vua hiền lành, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường chạm mặt vận may, 4. Thường gặp mặt được các bạn giỏi, 5. Sáu cnạp năng lượng không hề thiếu, 6. Tcửa mình nhuần nhuyễn, 7. Không phạm giới cnóng, 8. Bà con hòa thuận yêu quý, 9. Của cải thức nạp năng lượng hay được phong túc, 10. Thường được người không giống kính cẩn, hỗ trợ, 11. Có của báu không xẩy ra giật đoạt, 12. Cầu gì phần lớn được toại nguyện, 13. Long, Thiên, thiện tại thần hay theo hộ vệ, 14. Được chạm mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm nám sâu.

Không bị 15 sản phẩm hoạnh tử

1. Chết bởi đói khát khốn khổ, 2. Ckhông còn do bị gông cùm, giam giữ tấn công đập, 3. Chết vì chưng oan gia báo thù, 4. Ckhông còn do chiến trận, 5. Ckhông còn do bị mãnh thú hổ, lang sói có tác dụng sợ, 6.Chết vày rắn độc, trườn cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Ckhông còn bởi bị thuốc độc, 9. Ckhông còn vị trùng độc làm cho hại, 10. Ckhông còn vì chưng cuồng loạn mất trí, 11. Chết bởi bổ từ bỏ cây cao hoặc rớt xuống vực thoáy, 12. Ckhông còn vì bạn ác trù ếm, 13. Chết vì chưng tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Ckhông còn do bệnh nguy kịch bức bách, 15. Chết bởi vì tự vẫn. Hình như, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng crúc này 108 đổi mới, tất cả phiền óc tội chướng những được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh khô tịnh. Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm vô cùng phổ cập và thông dụng. Tuy nhiên, thần chú này được các đơn vị Phật học dịch khác nhau về thương hiệu ghê cũng như chương thơm cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Klặng Cương Trí tất cả 113 câu, bạn dạng dịch của ngài Bất Không gồm 82 câu…

84 câu chú đại bi chia theo từng câu đến dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trung tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 2. Nam Mô A Rị Da 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 7. Án 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ 9. Số Đát Na Đát Tỏa 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già 17. Ma Pphân tử Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê trăng tròn. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra Da 33. Giá Ra Giá Ra 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất Na Thất Na 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Pphân tử Sa Pphân tử Sâm 40. Phật Ra Xá Da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị Tất Rị 45. Tô Rô Tô Rô 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị Sắc Ni Na 51. Ba Dạ Ma Na 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha Tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Tất Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra Na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da 77. Nam Mô A Rị Da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án Tất Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần tự câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì trở thành cuối cùng)

*

Chú đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme. Sarvàrthato subyêu thích ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati. Dhara dhara dhirini svaràya. Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’imãng cầu s’ina àrsam prasari. Basha basđắm say prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. Maitreya narakindi dhrish nina. Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha. Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha. Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha. Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Xu Cà Na Là Gì Trên Facebook? Câu Trả Lời Chính Xác Nhất Đừng Bỏ Qua

Các bài bác pháp khác về chú đại bi:

Hướng dẫn học Crúc Đại Bi tiếng Phạn Giảng giải Chú Đại Bi Công năng và oách lực của Thần Chụ Đại Bi Sự linh ứng của chú ấy đại bi Trì niệm Crúc Đại Bi đúng cách Nhạc Crúc Đại Bi giờ Việt Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn Crúc Đại Bi bằng hình hình ảnh

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bởi Clip gồm chữ phụ đề: Chụ đại bi 5 thay đổi | Chú đại bi 7 biến đổi | Chú đại bi 21 biến

Nguyện mang lại tất cả hành trả trì tụng chú đại bi được Clỗi Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn ngoài, tật bệnh dịch tiêu trừ với ngày càng tinch tấn bên trên con đường tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.