Chú đại bi tiếng việt chữ to

Crúc Đại Bi bên trong Kinch Đại bi trung tâm đà la ni. Phật nói Chụ đại bi là thần chú quảng đại như ý, thần crúc vô hổ thẹn đại bi, thần chụ cứu khổ. Trì chụ đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc. Thần chụ này vì Quan Thế Âm người yêu tát nói. Muốn trì crúc này thì phải phân phát Bồ đề trung ương, kính duy trì trai giới, trọng tâm luôn luôn đồng đẳng với mọi loài với yêu cầu trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng việt chữ to

Chú đại bi 108 biến hóa Chú đại bi giờ Việt Lợi ích khi trì tụng chụ đại bi Crúc đại bi phân tách theo 84 câu dễ dàng học Chụ đại bi giờ đồng hồ Phạn Các bài xích pháp khác về chụ đại bi

Chụ đại bi 108 trở thành bởi vì thầy Thích Trí Thoát tụng khôn xiết hay


Crúc đại bi 108 vươn lên là - Thầy Thích Trí Thoát tụng tiên tiến nhất 2020
*
Watch this video on YouTube

Download file chu dẻo bi mp3 (Nhấp con chuột đề nghị chọn save sầu as): chú đại bi mp3

Crúc đại bi giờ Việt

Đây là bản chụ đại bi dịch tự Âm Phạn --> Âm Hán --> Âm Việt được thực hiện xác định trong số các Kinh điển và nghi tiết tụng niệm thêm tại Việt Nam cùng hải ngoại. Và cũng chính là bạn dạng chú đại bi trong video clip bởi thầy Trí Thoát tụng sống bên trên.

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, ý trung nhân đề dạ, bồ đề dạ, người yêu đà dạ, nhân tình đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến chuyển cuối cùng)

Những tiện ích khi trì tụng chú đại bi

Theo ghê Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vị ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác chú này có 84 câu, fan trì tụng thần crúc Đại Bi sẽ tiến hành 15 điềkhối u lành tính, không biến thành 15 sản phẩm công nghệ hoạnh tử bức sợ hãi.

Xem thêm: Văn Khấn Mùng 1 Ngày Rằm Tại Nhà, Văn Khấn Rằm Mùng Một Hàng Tháng Chuẩn Nhất

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được gặp mặt vua nhân hậu, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường chạm chán được chúng ta tốt, 5. Sáu cnạp năng lượng vừa đủ, 6. Tcửa mình thuần thục, 7. Không phạm giới cnóng, 8. Bà con hòa thuận thương mến, 9. Của cải thức ăn thường được no ấm, 10. Thường được fan không giống kính cẩn, giúp sức, 11. Có của báu không xẩy ra giật chiếm, 12. Cầu gì hầu hết được chấp thuận, 13. Long, Thiên, thiện tại thần thường xuyên theo hộ vệ, 14. Được gặp mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 thiết bị hoạnh tử

1. Chết vị đói khát khốn khổ, 2. Ckhông còn vì bị gông xiềng, nhốt tiến công đập, 3. Chết vì chưng oan gia phục thù, 4. Ckhông còn do trận mạc, 5. Chết vày bị ác thú hổ, lang sói làm sợ, 6.Chết vị rắn độc, trườn cạp, 7. Ckhông còn trôi, chết cháy, 8. Chết vì chưng bị thuốc độc, 9. Chết bởi vì trùng độc có tác dụng sợ, 10. Ckhông còn vì chưng điên loạn mất trí, 11. Ckhông còn vị ngã từ bỏ cây cao hoặc rớt xuống vực thoáy, 12. Chết vày bạn ác trù ếm, 13. Chết bởi tà thần, quỷ ác làm sợ, 14. Ckhông còn bởi vì bệnh nguy kịch bức bách, 15. Ckhông còn vày trầm mình. Trong khi, theo khiếp Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 thay đổi, tất cả phiền lành não tội cphía đầy đủ được tiêu trừ, thân khẩu ý tkhô cứng tịnh. Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm siêu thông dụng với phổ cập. Tuy nhiên, thần chụ này được những nhà Phật học dịch khác biệt về tên kinh cũng như chương thơm cú. Đơn cử như phiên bản dịch crúc Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi bao gồm 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Kyên ổn Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không gồm 82 câu…

84 câu crúc đại bi phân tách theo từng câu mang đến dễ dàng học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 2. Nam Mô A Rị Da 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 7. Án 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ 9. Số Đát Na Đát Tỏa 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già 17. Ma Phạt Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê 20. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra Da 33. Giá Ra Giá Ra 34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất Na Thất Na 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Pphân tử Sa Phạt Sâm 40. Phật Ra Xá Da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị Tất Rị 45. Tô Rô Tô Rô 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị Sắc Ni Na 51. Ba Dạ Ma Na 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha Tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Tất Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra Na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da 77. Nam Mô A Rị Da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án Tất Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Crúc 81 đến 84 Khi quý khách trì trở nên cuối cùng)

*

Chụ đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme. Sarvàrthato lớn subsi ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati. Dhara dhara dhirini svaràya. Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha bassi mê prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. Maitreya narakindi dhrish nimãng cầu. Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha. Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha. Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha. Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Bài Cúng Cô Hồn Hàng Tháng Lúc Mấy Giờ ? Bài Cúng Cô Hồn Hàng Tháng

Các bài xích pháp khác về crúc đại bi:

Hướng dẫn học tập Chụ Đại Bi tiếng Phạn Giảng giải Chụ Đại Bi Công năng với oách lực của Thần Chụ Đại Bi Sự linch ứng của chú đại bi Trì niệm Chụ Đại Bi đúng cách dán Nhạc Crúc Đại Bi giờ Việt Nhạc Chụ Đại Bi giờ đồng hồ Phạn Chụ Đại Bi bằng hình hình ảnh

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Crúc Đại Bi bởi Clip bao gồm chữ phú đề: Chú đại bi 5 biến chuyển | Chụ đại bi 7 đổi thay | Crúc đại bi 21 biến

Nguyện cho toàn bộ hành giả trì tụng chụ đại bi được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nàn ngoài, tật bệnh dịch tiêu trừ với càng ngày tinch tấn trên con phố tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.