Chú đại bi tiếng phạn mp3 108 biến

Crúc Đại Bi phía trong Kinc Đại bi trung khu đà la ni. Phật nói Crúc đại bi là thần chụ quảng đại thỏa mãn, thần crúc vô hổ ngươi đại bi, thần chú cứu giúp khổ. Trì crúc đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước với chết thì sinh Cực Lạc. Thần crúc này bởi vì Quan Thế Âm người thương tát nói. Muốn nắn trì crúc này thì buộc phải phân phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, trọng tâm luôn bình đẳng với đa số loại và phải trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn mp3 108 biến

Chụ đại bi 108 phát triển thành Chụ đại bi giờ Việt Lợi ích Lúc trì tụng chụ đại bi Chú đại bi chia theo 84 câu dễ dàng học tập Crúc đại bi giờ Phạn Các bài bác pháp không giống về chú đại bi

Chú đại bi 108 thay đổi vì chưng thầy Thích Trí Thoát tụng vô cùng hay


Crúc đại bi 108 trở nên - Thầy Thích Trí Thoát tụng mới nhất 2020
*
Watch this đoạn phim on YouTube

Download tệp tin chu dẻo bi mp3 (Nhấp loài chuột nên chọn save as): crúc đại bi mp3

Crúc đại bi tiếng Việt

Đây là bản crúc đại bi dịch từ Âm Phạn --> Âm Hán --> Âm Việt được thực hiện bằng lòng trong những những Kinch điển và nghi tiết tụng niệm phổ thông trên đất nước hình chữ S và hải ngoại. Và cũng chính là phiên bản chú đại bi vào đoạn Clip do thầy Trí Thoát tụng sinh hoạt trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, nhân tình đề dạ, tình nhân đề dạ, người thương đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, vớ điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần Lúc trì thay đổi cuối cùng)

Những tác dụng Khi trì tụng chụ đại bi

Theo gớm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vị ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài crúc này còn có 84 câu, tín đồ trì tụng thần crúc Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không xẩy ra 15 đồ vật hoạnh tử bức sợ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chronology Là Gì ? Nghĩa Của Từ Chronological Trong Tiếng Việt

Được 15 điều lành

1. Sinh ra thường được chạm mặt vua thánh thiện, 2. Thường sinch vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp mặt được bạn giỏi, 5. Sáu căn vừa đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cnóng, 8. Bà con hòa thuận yêu quý, 9. Của cải thức ăn uống hay được giàu có, 10. Thường được bạn khác cung kính, trợ giúp, 11. Có của báu không trở nên chiếm đoạt, 12. Cầu gì hầu hết được mãn nguyện, 13. Long, Thiên, thiện nay thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp mặt Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu.

Không bị 15 vật dụng hoạnh tử

1. Ckhông còn vị đói khát khốn khổ, 2. Chết do bị gông xiềng, giam giữ đánh đập, 3. Ckhông còn vì chưng oan gia phục thù, 4. Chết vị mặt trận, 5. Ckhông còn do bị mãnh thú hổ, sài lang làm cho sợ, 6.Ckhông còn do rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết bởi vì bị dung dịch độc, 9. Ckhông còn vì trùng độc làm sợ, 10. Ckhông còn vày điên loạn mất trí, 11. Ckhông còn vị bổ từ cây cao hoặc rớt xuống vực thoắm, 12. Chết vày fan ác trù ếm, 13. Chết vì chưng tà thần, hung thần làm cho sợ hãi, 14. Ckhông còn bởi vì bệnh trở nặng bức bách, 15. Ckhông còn bởi tự tử. Hình như, theo gớm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng crúc này 108 biến hóa, tất cả pnhân từ não tội cphía mọi được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh khô tịnh. Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất thông dụng và thông dụng. Tuy nhiên, thần chú này được những công ty Phật học tập dịch khác nhau về thương hiệu ghê tương tự như chương cú. Đơn cử nlỗi phiên bản dịch crúc Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi bao gồm 94 câu, phiên bản dịch của ngài Klặng Cương Trí gồm 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất Không bao gồm 82 câu…

84 câu crúc đại bi phân tách theo từng câu mang lại dễ dàng học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi trung ương đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 2. Nam Mô A Rị Da 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 7. Án 8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ 9. Số Đát Na Đát Tỏa 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già 17. Ma Pphân tử Đạt Đậmẹ 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê trăng tròn. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế 29. Ma Ha Pphân tử Xà Da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra Da 33. Giá Ra Giá Ra 34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất Na Thất Na 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Pphân tử Sa Pphân tử Sâm 40. Phật Ra Xá Da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị Tất Rị 45. Tô Rô Tô Rô 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị Sắc Ni Na 51. Ba Dạ Ma Na 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha Tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Tất Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra Na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam Mô Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da 77. Nam Mô A Rị Da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án Tất Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần từ câu Crúc 81 mang lại 84 Khi khách hàng trì biến chuyển cuối cùng)

*

Crúc đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme. Sarvàrthakhổng lồ subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati. Dhara dhara dhirini svaràya. Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’imãng cầu àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya. Maitreya narakindi dhrish nina. Bhayamamãng cầu svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha. Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha. Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha. Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Xem thêm: Nồi Cơm Cao Tần Là Gì ? Có Ưu, Nhược Điểm Gì? Mua Cái Nào Tốt?

Các bài bác pháp không giống về chụ đại bi:

Hướng dẫn học tập Chụ Đại Bi tiếng Phạn Giảng giải Chú Đại Bi Công năng cùng oai phong lực của Thần Crúc Đại Bi Sự linch ứng của chú ấy đại bi Trì niệm Crúc Đại Bi đúng cách dán Nhạc Chụ Đại Bi tiếng Việt Nhạc Chụ Đại Bi tiếng Phạn Chú Đại Bi bằng hình ảnh

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chụ Đại Bi bằng video bao gồm chữ prúc đề: Chụ đại bi 5 đổi mới | Crúc đại bi 7 phát triển thành | Crúc đại bi 21 biến

Nguyện đến tất cả hành đưa trì tụng crúc đại bi được Chỏng Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ với ngày càng tinh tấn bên trên tuyến phố tu hành. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.