Chú đại bi tiếng phạn lời việt

Chụ là đều từ bỏ ngữ không tồn tại nghĩa, cần gần như ai thông dịch chụ thì đi lầm đường. Crúc là một trong dạng ngữ âm Dharani, chỉ tất cả âm, đầy đủ âm ấy Khi phát âm, khi trì hoàn toàn có thể diệt hết vọng tưởng, thân chổ chính giữa an lạc, tkhô nóng tịnh, bao hàm câu chụ giành cho đa số bậc không giống nhau, giúp dẹp trừ các chướng phiền hậu não, trường đoản cú sơ địa tiến nhanh thập địa. nên những lúc trì crúc, nương theo ngữ âm mà lại khử vọng tưởng, thì được ích lợi rất to lớn. Nay bản thân thấy crúc đại bi nguan tâm tiếng Phạn có công năng như vậy, buộc phải phát tâm phiên âm quý phái việt văn, nhưng mà vẫn phát âm đúng âm giờ phạn.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn lời việt

*
Ngữ âm dharani bao gồm công suất không hề nhỏ đến ảnh hưởng tác động tư tưởng nhỏ người với chúng sinh. Những từ bỏ ngữ, khẩu ca thường thì từng ngày mà phần đông người tiêu dùng số đông là ngữ âm dharani không còn đấy. Từ ngữ thô kệch, nặng nề nghe…thì tạo cho trung tâm con fan sân hận, khinh ghét. Từ ngữ điệu đà, êm tai…thì tạo nên trung tâm nhỏ người hấp dẫn, ham mê mê. Từ ngữ trẻ trung và tràn trề sức khỏe, làm trung khu nhỏ người khởi lên trực rỡ đấu…Nlỗi đa số máy âm nhạc tuyệt, làm cho trọng điểm nhỏ fan tê mê mê. Đức Phật từng dạy, những người tu hành tránh việc chìm đắm vào âm nhạc, ko nghe ngôn luận trần thế, tách bọn chúng như tách hố độc, bởi vì tất cả chúng phần đa là ngữ âm khiến tâm người mê loạn. bạn đọc được ngữ âm dharani, thì hoàn toàn có thể tránh khỏi những mê say mê cho doanh nghiệp với cho tất cả những người.

Dưới đó là phiên bản Chụ Đại Bi Tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-tế bào, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-domain authority, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-tế bào, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-kia, Ka-ra-cơ, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-cơ, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-domain authority, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śina śimãng cầu, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-snóng, Pra-sá-da).हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).

Xem thêm: Top 50+ Stt Hay Về Biển Lãng Mạn Nhất Mà Bạn Từng Biết, 45+ Stt Thả Thính Về Biển

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinimãng cầu bhayamāmãng cầu svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-domain authority, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-domain authority, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-mãng cầu, Tra-dà-domain authority, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Chụ Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát mãng cầu tra domain authority da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra domain authority, bô đi giáp toa domain authority, ma ha gần cạnh toa da, ma ha ka ru ni ka domain authority. Ôm, sa va, ra tía domain authority, su đa mãng cầu nhiều siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki kia soa ram, nhiều va. Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va giáp toa, mãng cầu ma va giáp toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra cơ, ê hi rê, ma ha bô đi giáp toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê nhiều dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da cơ, ma ha vi ja domain authority cơ, nhiều ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, thân phụ la thân phụ la, ma ma, va ma ra, múc kia lê, ê hê ê hê, chin đa chin nhiều, a ra sam, pra thân phụ li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, ham mê ri mê mệt ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi domain authority, bô nhiều da, bô nhiều domain authority, mai tri da, na ra kin đi. Đa mê mệt ni mãng cầu, page authority da ma na, soa ha. Sít đa domain authority, soa ha. Ma ha skhông nhiều nhiều da, soa ha. Skhông nhiều đa dô gê, soa ra domain authority, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a skhông nhiều đa da, soa ha. Chác ra, a skhông nhiều nhiều da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra domain authority, soa ha.

Na tế bào rát mãng cầu tra da domain authority. Na ma a ria va lô ki tê soa ra domain authority, soa ha. Ôm, skhông nhiều dan tu, man tra, page authority đa da, soa ha.

Quang Đăng phiên âm


Comments

*
Duongtin says


Mình đọc cơ mà không dễ ở trong bởi phiên âm Hán – Việt, tuy vậy hiểu cũng thích cùng thấy linch ứng hơn âm Hán – Việt.


*
thanh hao says


*
minch son says


Mọi bạn phát âm ráng như thế này xem sao nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.Nam mo ratna tra jaja..phái nam mo aria tramãng cầu..sagara vero thân phụ na…Buharat ja ya..tagathaya…arahate….sam ya sam..buhdomain authority ya…nam mo sawatar terbe..arahaterbe…sam ya sam..buhde be…phái mạnh mo avalokite..soraya.. buhdy satsvaya…maha satsvaiya…maha karunikai ya…ta gatha..om domain authority ra domain authority ra…di ri di ri…du ru du ru…itiwe..itichale chale..purachare…purachale..kusume…kusuma…wa re…ili mili chiti schavlam…apatnanha soha.


*
Thao says


B ơi tôi cũng tụng bài này. Có và đúng là chú đại bi k ạ. Lên mạng tra cứu mà thấy có nhiều bài xích không giống nhau thấy hoang mang lo lắng quá


*
minch son says


Xin quý Sư với anh chị lý giải giúp Sơn: Lời của Chụ Đại bi giờ đồng hồ Phạn phiên âm giờ đồng hồ Việt gồm 84 câu (449 giỏi 454 chữ) lại hết sức không giống với lời bài bác hát Chú Đại bi (21 trì) tương tự như nlỗi lời của anh ý Minh Sơn


Cái các bạn Minc Sơn đã up ko cần là Chú Đại Bi mà lại là Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chú mà rất nhiều ng vẫn hay nhầm là Chụ Đại Bi.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Ngày Giỗ Cha Mẹ Chuẩn Nhất, Văn Khấn Ngày Giỗ Bố Mẹ (Cha Mẹ) Đơn Giản, Dễ Nhớ


Tụng chụ là một phương pháp Thiền hậu, Tức là xả bỏ chiếc Để ý đến ghi nhớ tưởng của Vọng Tưởng cơ mà tìm cầu an nhàn chỗ Chân Tâm. Nên tụng chú đừng thay phát âm câu chú nói gì, chỉ việc thật tâm. Vì crúc quan trọng hiểu nên lúc trí tâm tụng chụ, người tụng vày quan trọng gọi câu chụ đề nghị trọng điểm Khi tụng ko khởi vọng tưởng ngay tắp lự được an lạc. Đó là ý nghĩa của Mật Chú.


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các ngôi trường yêu cầu được khắc ghi *