Chú đại bi giảng giải pdf

Chụ Đại Bi là kinh Phật bom tấn mà lại họ thường xuyên tụng niệm hằng ngày đến cuộc sống thường ngày xuất sắc trông đẹp hẳn, quý Phật tử liên tục học tập Phật pháp khiến cho ý thức được thỏng thái
Bạn đang xem: Chú đại bi giảng giải pdf

*

Crúc Đại Bi giảng giải


Đây là cuốn sách kinh Phật do Hòa thượng Tuim hóa giảng giải góp bọn chúng sinh giành được tầm nhìn toàn diện về cuộc sống đời thường tu tập của rất nhiều vị Hòa thượng chân tu, cùng đều bài học sâu sắc về quy trình học Phật cũng như mày mò về Crúc Đại Bi nhưng mà chúng ta vẫn thường xuyên tụng niệm hằng ngày.

Qúa trình giảng giải Crúc Đại Bi khiến góp bọn họ đọc sau nhan sắc rộng về bài chú, mặt khác giúp Phật tử dễ dãi nhớ được đầy đủ câu Chú rất hay và ý nghĩa mang lại cuộc sống tu tập theo lời dạy của Đức Phật từ bi, đấy là cuốn nắn tởm phật pdf khá tốt với hoàn chỉnh. Đọc sách Online:

Tải sách: Tại đây

Chú ý: Cuốn sách được cungdaythang.com tham khảo cho quý fan hâm mộ từ mạng internet, công ty chúng tôi không Chịu trách nát nhiệm về văn bản của cuốn nắn sách.

CHÚ ĐẠI BI:

Nam-tế bào Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi trọng điểm đà-la-ni. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ domain authority. Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô tô rô, người thương đề dạ, người yêu đề dạ, nhân tình đà dạ, người tình đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha.

Xem thêm: Phương Pháp Luyện Dịch Cân Kinh Nghĩa Là Gì, Dịch Cân Kinh


Xem thêm: Bùa Yêu Xứ Mường Phú Thọ - Sự Thật Về “Bùa Yêu“ Của Người Mường Ở Phú Thọ


Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì đổi thay cuối cùng)