Chú đại bi 5 biến nhanh

Tụng Crúc Đại Bi 5 biến hóa – 2 phần: tốc độ Chậm cùng Nkhô hanh – Chữ to ví dụ, dễ dàng đọc

Crúc Đại Bi là sự linc nghiệm cùng mầu nhiệm của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Phát nguyện thường xuyên tụng Chụ Đại Bi 5 biến chuyển – 2 phần: vận tốc Chậm với Nkhô hanh – Chữ phệ cụ thể, dễ nhìn đọc vào từng về tối trước giờ ngủ, giờ đồng hồ nghỉ trưa, dịp đi hoặc ngồi xe…Người tu sĩ hãy nhớ tụng chụ Đại Bi nhằm giải trừ nham hiểm. Người tu sĩ đã bám chắc crúc Đại Bi, đi đứng nằm ngồi mọi trì tụng. Kết quả là 2 mắt sáng sủa lại.Bất cứ đọng tín đồ bé Phật nào cũng hay ước mơ được vãng sanh sau thời điểm trường đoản cú giã cõi đời. Do lời giới thiệu của Đức Phật Bổn định Sư Thích Ca với 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà, phần nhiều Phật tử rất nhiều muốn được vãng sinh về Cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

 

1/ Nghi thức tụng Chú Đại Bi 5 biến

*
Tụng Crúc Đại Bi 5 phát triển thành – Tốc độ Chậm cùng NhanhNam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.


Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến nhanh

1. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị da11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14. Tát bà a tha đậu du bằng15. A thệ dựng16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17. Na ma bà dà18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19. Án. A bà lô hêđôi mươi. Lô ca đế21. Ca ra đế22. Di hê rị23. Ma ha ý trung nhân đề tát đỏa24. Tát bà tát bà25. Ma ra ma ra26. Ma hê ma hê rị đà dựng27. Cu lô cu lô yết mông28. Độ lô độ lô pphân tử xà domain authority đế29. Ma ha pphân tử xà da đế30. Đà ra đà ra31. Địa rị ni32. Thất Phật ra da33. Giá định giá ra34. Mạ mạ phạt ma ra35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37. Thất na thất na38. A Ra sâm Phật ra xá lợi39. Pphân tử sa phạt sâm40. Phật ra xá da41. Hô lô hô lô ma ra42. Hô lô hô lô hê rị


Xem thêm: Top 25 Web Xem Phim Online Chuẩn Hd Tốt Nhất Việt Nam 2021 List

43. Ta ra ta ra44. Tất rị tất rị45. Tô rxe hơi rô46. Bồ đề dạ nhân tình đề dạ47. Bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ48. Di đế rị dạ49. Na ra cẩn trì50. Địa rị sắc đẹp ni na51. Ba dạ ma na52. Ta bà ha53. Tất đà dạ54. Ta bà ha55. Ma ha vớ đà dạ56. Ta bà ha57. Tất đà du nghệ58. Thất bàn ra dạ59. Ta bà ha60. Na ra cẩn trì61. Ta bà ha62. Ma ra mãng cầu ra63. Ta bà ha64. Tất ra tăng a mục khê da65. Ta bà ha66. Ta bà ma ha a tất đà dạ67. Ta bà ha68. Giả kiết ra a tất đà dạ69. Ta bà ha70. Ba đà ma kiết tất đà dạ71. Ta bà ha72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73. Ta bà ha74. Ma bà rị thắng yết ra dạ75. Ta bà ha76. Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da77. Nam mô a rị da78. Bà lô kiết đế79. Thước bàn ra dạ80. Ta bà ha81. Án. Tất điện đô (3 lần)82. Mạn đà ra83. Bạt đà gia84. Ta bà ha…


Xem thêm: Stt Hay Ngắn Gọn Vui Về Tình Bạn Hài Hước ❤️ Status Tình Bạn Vui Nhộn Nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Xem Chú Đại Bi bên trên Youtube1/ Crúc Đại Bi 3 vươn lên là 23 phút: https://youtu.be/r-vT4l_SsiQ2/ Chụ Đại Bi 5 biến chuyển 37 phút: https://youtu.be/tuoZ5o46aTY3/ Chụ Đại Bi 7 biến hóa 51 phút: https://youtu.be/BqfThijVrkQ4/ Crúc Đại Bi 7 biến chuyển NHANH 23 phút: https://youtu.be/jYCUH5ANBig5/ Chụ Đại Bi 21 biến chuyển 60 phút: https://youtu.be/DERu_tiaMdA6/ Chú Đại Bi 49 biến hóa 145 phút: https://youtu.be/tU_CkzKq4xw Tải tệp tin (MP3) Chụ Đại Bi 3 biến: 1 trở thành | 3 thay đổi | 5 biến chuyển | 7 biến

 

Mọi vẻ ngoài xào nấu từ trang này số đông được hoan nghênh.


Tags crúc đại bi chụ đại bi 5 phát triển thành chụ đại bi 5 biến chuyển hiểu nhanh khô chú đại bi gọi lừ đừ gia dinc ta tung tởm tởm chú đại bi tụng chú đại bi 5 biến chuyển tụng tởm chụ đại bi