Chú đại bi 5 biến cho phật tử chưa thuộc

Kinch chụ Đại Bi 5 biến thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe khiếp crúc Đại Bi 5 đổi mới chữ lớn, dễ nhìn đọc, dành cho Phật tử chưa thuộc.
Bạn đang xem: Chú đại bi 5 biến cho phật tử chưa thuộc

Chú Đại Bi phía trong Kinc Đại bi vai trung phong đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đang vạc nguyện rằng: Nếu bọn chúng sanh làm sao tụng trì thần chú Đại Bi Ngoài ra bị đọa vào bố con đường ác, không được sanh về những cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không còn thành chính giác.

*

Kinc crúc Đại Bi 5 đổi mới mang đến Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

đôi mươi. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô pphân tử xà domain authority đế

29. Ma ha phạt xà domain authority đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ pphân tử ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất mãng cầu thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Pphân tử sa pphân tử sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Vì Sao Gọi Là Trầm Hương Tiếng Anh Là Gì, Trầm Hương Là Gì Trong Tiếng Anh


Xem thêm: Điềm Báo Nháy Mắt Phải, Giật Mắt Phải Theo Ngày Giờ Là Điềm Gì Chi Tiết


Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị tất rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị dung nhan ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết vớ đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời chúng ta theo dõi phong thủy đông phương để update thêm những biết tin hữu dụng không giống.