Giáo Dục

Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại cungdaythang.com

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 nâng cao)

Buộc dây vào tay cầm của một xô nước nhỏ rồi giữ một đầu dây và quay xô theo mặt phẳng thẳng đứng. Tại sao khi quay đủ nhanh, ở vị trí xô lộn ngược, nước vẫn không rơi ra khỏi xô?

Câu trả lời:

Nước không rơi ra khỏi xô vì trọng lực P của nước cân bằng với lực li tâm F.qt

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Trường cungdaythang.com


Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

xem thêm thông tin chi tiết về Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Hình Ảnh về: Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Video về: Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Wiki về Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Câu hỏi 2 trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Câu 2 (trang 102 SGK Vật Lý 10 nâng cao)

Buộc dây vào tay cầm của một xô nước nhỏ rồi giữ một đầu dây và quay xô theo mặt phẳng thẳng đứng. Tại sao khi quay đủ nhanh, ở vị trí xô lộn ngược, nước vẫn không rơi ra khỏi xô?

Câu trả lời:

Nước không rơi ra khỏi xô vì trọng lực P của nước cân bằng với lực li tâm F.qt

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

Đăng bởi: Trường cungdaythang.com


Chuyên mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực
Câu hỏi 2 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)
Buộc dây vào quai một cái xô nhỏ đựng nước rồi cầm một đầu dây quay xô trong mặt phẳng thẳng đứng. Vì sao khi quay đủ nhanh thì ở vị trí xô lộn ngược, nước vẫn không rớt khỏi xô?
Lời giải:

Nước không rơi ra khỏi xô do trọng lực P của nước cân bằng với lực quán tính li tâm Fqt
Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao
Đăng bởi: cungdaythang.com

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực
Câu hỏi 2 (trang 102 sgk Vật Lý 10 nâng cao)
Buộc dây vào quai một cái xô nhỏ đựng nước rồi cầm một đầu dây quay xô trong mặt phẳng thẳng đứng. Vì sao khi quay đủ nhanh thì ở vị trí xô lộn ngược, nước vẫn không rớt khỏi xô?
Lời giải:

Nước không rơi ra khỏi xô do trọng lực P của nước cân bằng với lực quán tính li tâm Fqt
Tham khảo toàn  bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao
Đăng bởi: cungdaythang.com

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Chuyên mục: Giáo dục
#Câu #hỏi #trang #sgk #Vật #Lý #nâng #cao

Xem thêm:   2027 là gì? - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Related Articles

Back to top button