Giáo Dục

Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Bạn đang xem: Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12 tại cungdaythang.com

Xem lại chương I

Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12:

Trình bày cách tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị một hàm số.

Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu trả lời:

a) – Cách tìm đường tiệm cận ngang:

+ Tính giới hạn Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12


+ Nếu Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 thì y = y là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


– Cách tìm một tiệm cận đứng:

Dòng x = x là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Xét hàm:Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

⇒ Đồ thị có một tiệm cận ngang y = -2.

  Đăng bởi: cungdaythang.com

  Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

  xem thêm thông tin chi tiết về Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

  Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

  Hình Ảnh về: Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

  Video về: Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

  Wiki về Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

  Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12 -

  Xem lại chương I

  Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12:

  Trình bày cách tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị một hàm số.

  Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

  Câu trả lời:

  a) - Cách tìm đường tiệm cận ngang:

  + Tính giới hạn Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12


  + Nếu Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12 thì y = y là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


  - Cách tìm một tiệm cận đứng:

  Dòng x = x là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

  Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

  b) Xét hàm:Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

  Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

  ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

  Giải Toán 12: Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12 | Giải bài tập Toán 12

  ⇒ Đồ thị có một tiệm cận ngang y = -2.

   Đăng bởi: cungdaythang.com

   Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

   [rule_{ruleNumber}]

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   [rule_3_plain]

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   Ôn tập chương I
   Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12: 
   Nêu cách tìm ra tiệm cận ngang và tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.
   Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số 
   Lời giải:
   a) – Cách tìm tiệm cận ngang:
   + Tính các giới hạn 

   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

   + Nếu   thì y = y0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

   – Cách tìm tiệm cận đứng:
   Đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

   b) Xét hàm số:

   ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

   ⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -2.
   Đăng bởi: cungdaythang.com
   Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   [rule_2_plain]

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   [rule_2_plain]

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   [rule_3_plain]

   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   Ôn tập chương I
   Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12: 
   Nêu cách tìm ra tiệm cận ngang và tiệm cận dứng của đồ thị hàm số.
   Áp dụng để tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số 
   Lời giải:
   a) – Cách tìm tiệm cận ngang:
   + Tính các giới hạn 

   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

   + Nếu   thì y = y0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

   – Cách tìm tiệm cận đứng:
   Đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

   b) Xét hàm số:

   ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

   ⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -2.
   Đăng bởi: cungdaythang.com
   Chuyên mục: Lớp 12, Toán 12

   Chuyên mục: Giáo dục
   #Câu #trang #SGK #Giải #tích

   Xem thêm:   Top 10 công việc cho người ham mê Lịch sử

   Related Articles

   Back to top button