Cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 theo trật tự, sử dụng Sort & Filt

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 theo trật tự, sử dụng Sort & Filt phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 sẽ được cungdaythang.com san sẻ dưới đây. Cách sắp xếp dữ liệu Excel 2013 này sẽ giúp bạn sắp xếp dữ liệu theo A – Z hoặc theo trật tự tháng ngày, từ đó, bạn sẽ tính toán và lựa chọn dữ liệu thích hợp, nhanh chóng.

Excel 2013 có rất nhiều tính năng tạo bảng tính, tính toán và tổ chức dữ liệu tuyệt vời. Để xử lý dữ liệu lớn, chứa nhiều số hoặc dữ liệu lộn xộn, bạn sẽ cần thiết lập sắp xếp dữ liệu trên Excel, cụ thể hơn là nội dung sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 dưới đây sẽ giúp bạn.

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013

Bước 1: Trên dữ liệu bảng tính của bạn, hãy chọn một ô, hàng hoặc cột cụ thể để sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 theo trật tự cho dữ liệu đó.

Sao chép dữ liệu trong excel 2013

Bước 2: Trên tab Trang đầu, tìm tác dụng Sắp xếp & Lọc ở phía bên trái của cửa sổ Excel 2013.

Cách sao chép dữ liệu trong excel 2013

Bước 3: Hàm này có ba tùy chọn để sắp xếp dữ liệu trong trang tính Excel 2013 bao gồm:

Sắp xếp Nhỏ nhất tới Lớn nhất : sắp xếp từ thấp nhất tới cao nhất

Sắp xếp Lớn nhất tới Nhỏ nhất : sắp xếp từ cao nhất tới thấp nhất

Sắp xếp Tùy chỉnh … : trật tự sắp xếp tùy chỉnh.

Xem thêm:   Cách vẽ biểu đồ hình cột trong Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 200

Nếu bạn chưa quen với Excel 2013, thì bạn chỉ nên chọn từ hai thiết đặt mặc định trước hết. Trong hướng dẫn này, cungdaythang.com chọn Sort Smallest to Largest để sắp xếp dữ liệu từ nhỏ tới lớn.

định vị dữ liệu trong excel 2013 4

Bước 4: Xem xét, nếu Excel 2013 xuất hiện hộp thoại Cảnh báo sắp xếp, bạn sẽ có hai tùy chọn để sắp xếp dữ liệu trong các cột khác như sau:

Mở rộng sự lựa chọn : mở rộng vùng chọn, sắp xếp dữ liệu ở các cột khác theo cột đã chọn

Tiếp tục với lựa chọn hiện nay : chỉ sắp xếp dữ liệu theo trật tự cho cột đã chọn, vị trí dữ liệu của các cột còn lại được giữ nguyên.

Trong hướng dẫn này cungdaythang.com sẽ chọn Mở rộng vùng chọn để vận chuyển vị trí của các cột khác theo trị giá của cột đó theo trật tự.

Sao chép dữ liệu trong excel 2013 sheet 5

Kết quả sau lúc thực hiện sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel 2013

Sao chép dữ liệu trong excel 2013 6

https://thuthuat.taimienphi.vn/sap-xep-du-lieu-trong-excel-2013-36626n.aspx
Trên đây cungdaythang.com đã hướng dẫn các bạn sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 cụ thể và cụ thể để các bạn có thể thiết lập bảng tính của mình hiển thị xác thực nhất, từ đó thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn. , ngoài ra, bạn có thể sử dụng Bộ lọc tăng lên trong Excel để làm quen với các bộ lọc tăng lên, lọc dữ liệu thuận tiện hơn.

Các từ khóa liên quan:

Sao chép dữ liệu trong excel 2013

sap xep thuong tu trong excel 2013,


Thông tin thêm

Cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 theo trật tự, sử dụng Sort & Filt

Cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 theo trật tự, sử dụng Sort & Filt -

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 sẽ được cungdaythang.com san sẻ dưới đây. Cách sắp xếp dữ liệu Excel 2013 này sẽ giúp bạn sắp xếp dữ liệu theo A - Z hoặc theo trật tự tháng ngày, từ đó, bạn sẽ tính toán và lựa chọn dữ liệu thích hợp, nhanh chóng.

Excel 2013 có rất nhiều tính năng tạo bảng tính, tính toán và tổ chức dữ liệu tuyệt vời. Để xử lý dữ liệu lớn, chứa nhiều số hoặc dữ liệu lộn xộn, bạn sẽ cần thiết lập sắp xếp dữ liệu trên Excel, cụ thể hơn là nội dung sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 dưới đây sẽ giúp bạn.

Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013

Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong excel 2013

Bước 1: Trên dữ liệu bảng tính của bạn, hãy chọn một ô, hàng hoặc cột cụ thể để sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 theo trật tự cho dữ liệu đó.

Sao chép dữ liệu trong excel 2013

Bước 2: Trên tab Trang đầu, tìm tác dụng Sắp xếp & Lọc ở phía bên trái của cửa sổ Excel 2013.

Cách sao chép dữ liệu trong excel 2013

Bước 3: Hàm này có ba tùy chọn để sắp xếp dữ liệu trong trang tính Excel 2013 bao gồm:

- Sắp xếp Nhỏ nhất tới Lớn nhất : sắp xếp từ thấp nhất tới cao nhất

- Sắp xếp Lớn nhất tới Nhỏ nhất : sắp xếp từ cao nhất tới thấp nhất

- Sắp xếp Tùy chỉnh ... : trật tự sắp xếp tùy chỉnh.

Nếu bạn chưa quen với Excel 2013, thì bạn chỉ nên chọn từ hai thiết đặt mặc định trước hết. Trong hướng dẫn này, cungdaythang.com chọn Sort Smallest to Largest để sắp xếp dữ liệu từ nhỏ tới lớn.

định vị dữ liệu trong excel 2013 4

Bước 4: Xem xét, nếu Excel 2013 xuất hiện hộp thoại Cảnh báo sắp xếp, bạn sẽ có hai tùy chọn để sắp xếp dữ liệu trong các cột khác như sau:

- Mở rộng sự lựa chọn : mở rộng vùng chọn, sắp xếp dữ liệu ở các cột khác theo cột đã chọn

- Tiếp tục với lựa chọn hiện nay : chỉ sắp xếp dữ liệu theo trật tự cho cột đã chọn, vị trí dữ liệu của các cột còn lại được giữ nguyên.

Trong hướng dẫn này cungdaythang.com sẽ chọn Mở rộng vùng chọn để vận chuyển vị trí của các cột khác theo trị giá của cột đó theo trật tự.

Sao chép dữ liệu trong excel 2013 sheet 5

Kết quả sau lúc thực hiện sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel 2013

Sao chép dữ liệu trong excel 2013 6

https://thuthuat.taimienphi.vn/sap-xep-du-lieu-trong-excel-2013-36626n.aspx
Trên đây cungdaythang.com đã hướng dẫn các bạn sắp xếp dữ liệu trong Excel 2013 cụ thể và cụ thể để các bạn có thể thiết lập bảng tính của mình hiển thị xác thực nhất, từ đó thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn. , ngoài ra, bạn có thể sử dụng Bộ lọc tăng lên trong Excel để làm quen với các bộ lọc tăng lên, lọc dữ liệu thuận tiện hơn.

Các từ khóa liên quan:

Sao chép dữ liệu trong excel 2013

sap xep thuong tu trong excel 2013,

[rule_{ruleNumber}]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_3_plain]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_1_plain]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_2_plain]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_2_plain]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_3_plain]

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Cách #sắp #xếp #dữ #liệu #trong #excel #theo #thứ #tự #sử #dụng #Sort #Filt