Cách chia động từ Understand trong tiếng anh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Understand trong tiếng anh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Understand trong tiếng anh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức làm mẹ hay khác tại đây => Kiến thức làm mẹ

Sự liên kết để hiểu làm thế nào về năm 13? Được chia trong một số cấu trúc như câu điều kiện, câu phụ ngữ, … như thế nào? Tìm ra trong bài viết này!

Hiểu – Ý nghĩa và Cách sử dụng

Hiểu là một động từ bất quy tắc, dưới đây là bảng cụ thể các trường hợp sử dụng của động từ Hiểu:

V1

(Infinitive – vô tận)

V2

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

V3

(quá khứ phân từ – quá khứ phân từ)

Hiểu

Hiểu

Hiểu

Làm thế nào để phát âm hiểu

Hiểu (v) – Đã hiểu, đã hiểu

Hoa Kỳ: / ˌʌndərˈstænd /

Vương quốc Anh: / ˌʌndəˈstænd /

Ý nghĩa của Hiểu

1. hiểu, nắm bắt ý tưởng (của một người)

2. hiểu, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng (của điều gì đó), nhận thức nguyên nhân, giảng giải (vấn đề là gì)

3. hiểu, thông cảm, biết cách khắc phục (cái gì, với người nào)

4. hiểu, suy luận

5. coi (cái gì đó) là đương nhiên

6. hiểu ngầm, đoán mò

7. nghe, biết

Xem thêm: Cách chia động từ Have trong tiếng Anh

Cách chia động từ Hiểu theo các mẫu

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Hiểu

Bạn cần hiểu nội quy của văn phòng.

(Bạn cần hiểu rõ hướng dẫn của cơ quan).

Bare_ DRAW

Nguyên mẫu

Hiểu biết

Bạn có hiểu nội quy của văn phòng ko?

(Bạn có hiểu hướng dẫn của cơ quan ko?)

Danh động từ

danh động từ

Hiểu biết

Hiểu rõ nội quy của văn phòng rất tốt cho công việc của bạn. (Việc hiểu rõ các quy tắc của văn phòng rất tốt cho công việc của bạn.)

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

Hiểu

Tôi mới hiểu được giải pháp của vấn đề này kể từ lúc cô đó giảng giải. (Tôi chỉ hiểu làm thế nào để khắc phục vấn đề này như cô đó giảng giải).

Cách chia động từ Hiểu trong 13 thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia động từ Hiểu trong 13 thì trong tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “Hiểu” ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

HT tiếp tục

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

HT đã hoàn thành

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

HT HTTD

đã được

hiểu biết

đã được

hiểu biết

đã được

hiểu biết

đã được

hiểu biết

đã được

hiểu biết

đã được

hiểu biết

QK đơn

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

QK tiếp tục

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

QK đã hoàn thành

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

QK HTTD

đã từng

hiểu biết

đã từng

hiểu biết

đã từng

hiểu biết

đã từng

hiểu biết

đã từng

hiểu biết

đã từng

hiểu biết

TL đơn

sẽ

hiểu biết

sẽ

hiểu biết

sẽ

hiểu biết

sẽ

hiểu biết

sẽ

hiểu biết

sẽ

hiểu biết

TL gần

đang đi

hiểu

đang đi

hiểu

sẽ

hiểu

đang đi

hiểu

đang đi

hiểu

đang đi

hiểu

TL tiếp tục

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

TL đã hoàn thành

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

TL HTTD

sẽ được

hiểu biết

sẽ được

hiểu biết

sẽ được

hiểu biết

sẽ được

hiểu biết

sẽ được

hiểu biết

sẽ được

hiểu biết

Cách chia động từ Hiểu trong cấu trúc câu đặc thù

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu loại 2 – Đáp án chính

sẽ hiểu

sẽ hiểu

sẽ hiểu

sẽ hiểu

sẽ hiểu

sẽ hiểu

Câu loại 2

Máy biến áp của máy biến áp chính

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

sẽ là

hiểu biết

Câu loại 3 – Đáp án chính

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

sẽ có

hiểu

Loại câu 3

Máy biến áp của máy biến áp chính

sẽ có

được hiểu

sẽ có

được hiểu

sẽ có

được hiểu

sẽ có

được hiểu

sẽ có

được hiểu

sẽ có

được hiểu

Câu đối giả thiết – HT

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

hiểu biết

Câu giả thiết – QK

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

hiểu

Câu giả thiết – QKHT

đã hiểu

đã hiểu

đã hiểu

đã hiểu

đã hiểu

đã hiểu

Câu giả thiết – TL

nên hiểu

nên hiểu

nên hiểu

nên hiểu

nên hiểu

nên hiểu

Câu lệnh

hiểu biết

hãy hiểu

hiểu biết

Tổng hợp động từ Liên kết Hiểu trong tiếng Anh trên đây sẽ giúp các bạn hiểu đúng về dạng của động từ này trong từng thì, từng kiểu câu. Đừng quên luyện các bài tập và vận dụng các tình huống giao tiếp thường xuyên để tăng lên trình độ nhé!

Chúc các bạn học tốt!


Xem thông tin chi tiết về Cách chia động từ Understand trong tiếng anh

Nguồn:Cúng Đầy Tháng
Phân mục: Kiến thức hay

#Cách #chia #động #từ #Understand #trong #tiếng #anh