Cách chia động từ Become trong tiếng anh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Become trong tiếng anh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách chia động từ Become trong tiếng anh phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức làm mẹ hay khác tại đây => Kiến thức làm mẹ

Trong bài học này, Monkey sẽ hướng dẫn chia động từ Trở thành ở các thì ngày nay, quá khứ, tương lai và một số cấu trúc câu đặc thù (điều kiện, mệnh đề phụ, v.v.). Hãy đọc kỹ và vận dụng chuẩn xác vào các bài tập và tình huống nhé!

Trở thành – Ý nghĩa và cách sử dụng

Việc hiểu nghĩa của từ và cụm từ với Become cũng như cách phát âm giúp bạn dễ dàng sử dụng trong giao tiếp.

Cách phát âm trở thành

Become (v) – trở thành, trở thành

Vương quốc Anh: / bɪˈkʌm /

CHÚNG TA: / bɪˈkʌm /

HT: ngày nay

QK: quá khứ

Dạng động từ

Cách phân chia

Vương quốc Anh

CHÚNG TA

HT số nhiều

trở thành

/ bɪˈkʌm /

/ bɪˈkʌm /

HT thứ bậc 3 số ít

trở thành

/ bɪˈkʌmz /

/ bɪˈkʌmz /

QK đơn

đã trở thành

/ bɪˈkeɪm /

/ bɪˈkeɪm /

Tham gia II

trở thành

/ bɪˈkʌm /

/ bɪˈkʌm /

V-ing

trở thành

/ bɪˈkʌmɪŋ /

/ bɪˈkʌmɪŋ /

Ý nghĩa của từ Become

1. trở thành, trở thành

Ví dụ: Nó đã trở thành nhiều nước. (Trời ấm hơn nhiều.)

2. vừa phải, thích hợp, xứng đáng

Ví dụ: Chiếc váy này trở thành bạn tốt. (Chiếc áo này vừa vặn với bạn.)

Ý nghĩa của Become + giới từ (Phrasal Verb of Become)

trở thành của: xảy ra

Ví dụ: Anh đó vẫn chưa xuất hiện, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh đó.

(Anh đó vẫn chưa tới, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh đó.)

Trở thành V1, V2, V3 của.

Become là động từ bất quy tắc, đây là 3 dạng của Become tương ứng với 3 cột trong bảng:

Trở thành V1.

(Infinitive – vô tận)

Trở thành V2 của.

(Quá khứ đơn – động từ quá khứ)

Trở thành V3.

(Quá khứ phân từ – quá khứ phân từ – Người tham gia II)

Để trở thành

Đã trở thành

Trở thành

Cách chia động từ Become theo các mẫu

Một câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ sau chủ ngữ được chia theo thì, còn lại các từ cộng khác được chia theo mẫu. Đối với mệnh đề hoặc câu ko có chủ ngữ, động từ mặc định được chia theo mẫu.

Các hình thức

Cách phân chia

Ví dụ

Tới_DUC

Vô tận với “lớn”

Để trở thành

Tôi muốn trở thành một thành viên của xã hội.

(Tôi muốn trở thành một thành viên của xã hội.)

Bare_ DRAW

Nguyên mẫu

Trở thành

Dự luật sẽ trở thành luật vào năm sau.

(Dự luật sẽ trở thành luật vào năm sau.)

Danh động từ

danh động từ

Trở thành

Rõ ràng là có điều gì đó đã sai nghiêm trọng.

(Rõ ràng là có gì đó sai nghiêm trọng.)

Cô đó đang trở thành bối rối.

(Cô đó đã trở thành bối rối.)

Người tham gia trong quá khứ

Tham gia II

Trở thành

Công việc của anh đó đã trở thành toàn thể cuộc sống của anh đó.

(Công việc của anh đó đã trở thành cuộc sống của anh đó.)

Xem thêm: Cách chia động từ Be trong tiếng Anh

Cách chia động từ Become trong 13 thì tiếng Anh

Dưới đây là tổng hợp các cách chia của Become trong 13 thì trong tiếng Anh. Nếu trong câu chỉ có một động từ “Become” đứng ngay sau chủ ngữ thì ta chia động từ này theo chủ ngữ đó.

Ghi chú:

HT: thì ngày nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

HT tiếp tục

đang trở thành

đang trở thành

đang trở thành

đang trở thành

đang trở thành

đang trở thành

HT đã hoàn thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

HT HTTD

đã được

trở thành

đã được

trở thành

đã được

trở thành

đã được

trở thành

đã được

trở thành

đã được

trở thành

QK đơn

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

QK tiếp tục

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

QK đã hoàn thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

QK HTTD

đã từng

trở thành

đã từng

trở thành

đã từng

trở thành

đã từng

trở thành

đã từng

trở thành

đã từng

trở thành

TL đơn

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

TL gần

đang đi

để trở thành

đang đi

để trở thành

sẽ

để trở thành

đang đi

để trở thành

đang đi

để trở thành

đang đi

để trở thành

TL tiếp tục

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

TL đã hoàn thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

TL HTTD

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

Cách chia động từ Trở thành trong một cấu trúc câu đặc thù

đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Tôi

Bạn

Anh đó / cô đó / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

Câu loại 2 – Đáp án chính

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

Câu loại 2

Máy biến áp của máy biến áp chính

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

sẽ trở thành

Câu loại 3 – Đáp án chính

sẽ có

trở thành

sẽ có

trở thành

sẽ có

trở thành

sẽ có

trở thành

sẽ có

trở thành

sẽ có

trở thành

Loại câu 3

Máy biến áp của máy biến áp chính

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

sẽ có

đang trở thành

Câu đối giả thiết – HT

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

trở thành

Câu giả thiết – QK

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

Câu giả thiết – QKHT

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

đã trở thành

Câu giả thiết – TL

nên trở thành

nên trở thành

nên trở thành

nên trở thành

nên trở thành

nên trở thành

Câu lệnh

trở thành

hãy trở thành

trở thành

Tổng hợp cách chia động từ Become trong tiếng Anh trên đây sẽ giúp bạn hiểu đúng dạng của động từ này ở từng thì, từng kiểu câu. Đừng quên luyện các bài tập và vận dụng các tình huống giao tiếp thường xuyên để tăng lên trình độ nhé!

Xem thêm:   Vì sao Phật dạy đừng hưởng hết phước báu một mình?

Chúc các bạn học tốt!