Các đồng bằng châu thổ được tạo nên chủ yếu?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các đồng bằng châu thổ được tạo nên chủ yếu? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các đồng bằng châu thổ được tạo nên chủ yếu? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Các đồng bằng chủ yếu được tạo nên do tác dụng bồi tụ của vật liệu?

A. Sóng biển

B. Sông

C. Thủy triều

D. Rừng ngập mặn

Đáp án B đúng.

Các châu thổ được tạo nên chủ yếu do vật chất do sông bồi đắp do phù sa sông bồi đắp trên các vịnh cạn và rộng, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là hai châu thổ. lớn ở nước ta.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là B vì:

Đồng bằng nước ta chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ và được phân thành hai loại: đồng bằng sông và đồng bằng ven biển.

– Đồng bằng sông: Gồm đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Hai châu thổ này được tạo nên và tăng trưởng do phù sa sông bồi đắp dần trên các vịnh cạn và mở rộng thềm lục địa.

+ Đồng bằng sông Hồng là châu thổ phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, được con người khai phá từ lâu đời và chuyển đổi mạnh mẽ. Đồng bằng rộng khoảng 15 nghìn km vuông, địa hình cao ở rìa phía Tây và Tây Bắc, thấp dần ra biển.

Bề mặt đồng bằng được phân thành nhiều ô. Do đê bao ven sông bị ngập lụt nên khu vực trong đê ko còn được phù sa bồi đắp, bao gồm cả ruộng vụ cao, ruộng trũng ngập úng; Vùng ngoài đê được phù sa bồi đắp hàng năm.

+ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ được phù sa hàng năm của hệ thống sông Cửu Long.

Khác với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long rộng hơn, diện tích khoảng 40.000 km vuông, địa hình thấp và phẳng phiu hơn.

Bề mặt đồng bằng ko có đê bao nhưng có mạng lưới sông ngòi dằng dịt; Về mùa lũ, nước lũ trên diện rộng, về mùa khô, triều cường xâm thực mạnh.

Gần 2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn và đất phèn. Đồng bằng có những vùng trũng rộng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên … chưa được bồi lấp đầy đủ.

– Đồng bằng ven biển: Đồng bằng duyên hải miền Trung có tổng diện tích khoảng 15.000 km 2, biển vào vai trò chính trong việc tạo nên vùng đồng bằng này nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa. con sông.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Chiến tranh toàn cầu thứ nhất mang tính chất phi nghĩa vì

Các đồng bằng châu thổ được tạo nên chủ yếu?

Các đồng bằng châu thổ được tạo nên chủ yếu? -

Câu hỏi:

Các đồng bằng chủ yếu được tạo nên do tác dụng bồi tụ của vật liệu?

A. Sóng biển

B. Sông

C. Thủy triều

D. Rừng ngập mặn

Đáp án B đúng.

Các châu thổ được tạo nên chủ yếu do vật chất do sông bồi đắp do phù sa sông bồi đắp trên các vịnh cạn và rộng, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là hai châu thổ. lớn ở nước ta.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là B vì:

Đồng bằng nước ta chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ và được phân thành hai loại: đồng bằng sông và đồng bằng ven biển.

- Đồng bằng sông: Gồm đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Hai châu thổ này được tạo nên và tăng trưởng do phù sa sông bồi đắp dần trên các vịnh cạn và mở rộng thềm lục địa.

+ Đồng bằng sông Hồng là châu thổ phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, được con người khai phá từ lâu đời và chuyển đổi mạnh mẽ. Đồng bằng rộng khoảng 15 nghìn km vuông, địa hình cao ở rìa phía Tây và Tây Bắc, thấp dần ra biển.

Bề mặt đồng bằng được phân thành nhiều ô. Do đê bao ven sông bị ngập lụt nên khu vực trong đê ko còn được phù sa bồi đắp, bao gồm cả ruộng vụ cao, ruộng trũng ngập úng; Vùng ngoài đê được phù sa bồi đắp hàng năm.

+ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ được phù sa hàng năm của hệ thống sông Cửu Long.

Khác với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long rộng hơn, diện tích khoảng 40.000 km vuông, địa hình thấp và phẳng phiu hơn.

Bề mặt đồng bằng ko có đê bao nhưng có mạng lưới sông ngòi dằng dịt; Về mùa lũ, nước lũ trên diện rộng, về mùa khô, triều cường xâm thực mạnh.

Gần 2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn và đất phèn. Đồng bằng có những vùng trũng rộng lớn như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên ... chưa được bồi lấp đầy đủ.

- Đồng bằng ven biển: Đồng bằng duyên hải miền Trung có tổng diện tích khoảng 15.000 km 2, biển vào vai trò chính trong việc tạo nên vùng đồng bằng này nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa. con sông.

[rule_{ruleNumber}]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_3_plain]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_1_plain]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_2_plain]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_2_plain]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_3_plain]

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Các #đồng #bằng #châu #thổ #được #hình #thành #chủ #yếu