Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Bộ mã chữ viết trước nhất của nước ta là gì?

A. Hoàng Việt quy tắc

B. Luật Hồng Đức

C. Luật hình sự

D. Chữ cái

Đáp án đúng D.

Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là Bộ Hình thư do nhà Lý biên soạn và ban hành năm 1042, Bộ chế ra đời thay thế các quy định, quy tắc, sắc lệnh trước đây.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Năm 1042, nhà Lý đã biên soạn và ban hành Bộ luật Hình Thư, đây là bộ luật thành văn trước nhất của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bộ Hình ra đời thay thế các quy định, luật, nghị định trước đây. Sự cần thiết và tác dụng của bức thư hình được trình bày qua lời bình của sử gia Ngô Sĩ Liên như sau: “Xưa nay ở trong nước, việc kiện tụng phiền phức, quan lại giữ luật làm khắc nghiệt, thậm chí oan uổng. Vua thương xót ông, ra lệnh sửa đổi pháp luật, đặt ra cho thích hợp với thời bấy giờ, chia ra các loại, biên soạn các bài về sách luật của các triều đại để người xem dễ hiểu. Hiểu rồi. Lúc hoàn thành cuốn sách sẽ được phát hành để thực hiện. Mọi người cứ coi như là tiện lợi. “

Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt sử ký toàn thư, bộ sách hình thời Lý Thái Tông gồm ba quyển, nay đã thất lạc. Tuy ko biết văn tự thời Lý nhưng chúng ta có thể thấy rõ thực chất của các bộ luật thời Lý qua các sắc phong được ghi trong sử cũ.

Trước đây, việc kiện tụng trong nước phiền phức, quan lại giữ luật nghiêm theo luật, để làm cho khắc nghiệt, thậm chí nhiều người bị oan sai. Vì vậy, việc đưa ra một bộ luật với những quy định rõ ràng để làm cơ sở cho việc xét xử là thực sự cần thiết.

Bộ luật Hình sự ra đời thay thế các quy định, luật, nghị định trước đây. Pháp luật đặt ra những nội dung và quy định để bảo vệ nhà vua và giai cấp thống trị, có cách xử phạt riêng đối với những kẻ phạm tội, bảo vệ và xét xử công bình cho nhân dân, tăng lên đời sống của nhân dân. Nhân dân và tổ quốc hòa bình, ổn định.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là?

Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là?

Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là? -

Câu hỏi:

Bộ mã chữ viết trước nhất của nước ta là gì?

A. Hoàng Việt quy tắc

B. Luật Hồng Đức

C. Luật hình sự

D. Chữ cái

Đáp án đúng D.

Bộ luật thành văn trước nhất của nước ta là Bộ Hình thư do nhà Lý biên soạn và ban hành năm 1042, Bộ chế ra đời thay thế các quy định, quy tắc, sắc lệnh trước đây.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Năm 1042, nhà Lý đã biên soạn và ban hành Bộ luật Hình Thư, đây là bộ luật thành văn trước nhất của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bộ Hình ra đời thay thế các quy định, luật, nghị định trước đây. Sự cần thiết và tác dụng của bức thư hình được trình bày qua lời bình của sử gia Ngô Sĩ Liên như sau: “Xưa nay ở trong nước, việc kiện tụng phiền phức, quan lại giữ luật làm khắc nghiệt, thậm chí oan uổng. Vua thương xót ông, ra lệnh sửa đổi pháp luật, đặt ra cho thích hợp với thời bấy giờ, chia ra các loại, biên soạn các bài về sách luật của các triều đại để người xem dễ hiểu. Hiểu rồi. Lúc hoàn thành cuốn sách sẽ được phát hành để thực hiện. Mọi người cứ coi như là tiện lợi. "

Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt sử ký toàn thư, bộ sách hình thời Lý Thái Tông gồm ba quyển, nay đã thất lạc. Tuy ko biết văn tự thời Lý nhưng chúng ta có thể thấy rõ thực chất của các bộ luật thời Lý qua các sắc phong được ghi trong sử cũ.

Trước đây, việc kiện tụng trong nước phiền phức, quan lại giữ luật nghiêm theo luật, để làm cho khắc nghiệt, thậm chí nhiều người bị oan sai. Vì vậy, việc đưa ra một bộ luật với những quy định rõ ràng để làm cơ sở cho việc xét xử là thực sự cần thiết.

Bộ luật Hình sự ra đời thay thế các quy định, luật, nghị định trước đây. Pháp luật đặt ra những nội dung và quy định để bảo vệ nhà vua và giai cấp thống trị, có cách xử phạt riêng đối với những kẻ phạm tội, bảo vệ và xét xử công bình cho nhân dân, tăng lên đời sống của nhân dân. Nhân dân và tổ quốc hòa bình, ổn định.

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_3_plain]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_1_plain]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_2_plain]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_2_plain]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_3_plain]

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Bộ #luật #thành #văn #đầu #tiên #của #nước #là