Bộc lộ nào dưới đây là phủ định biện chứng?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộc lộ nào dưới đây là phủ định biện chứng? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộc lộ nào dưới đây là phủ định biện chứng? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây là phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây.

B. Đổ hóa chất vào bể cá làm chết cá.

C. Cây gạo nở hoa.

D. Sen héo mùa hè.

Đáp án đúng D.

Bộc lộ trong các câu trả lời là sự phủ định biện chứng cho rằng cây lúa nở hoa, cây lúa trổ bông là do quá trình trưởng thành và tăng trưởng từ lúc còn là cây con, phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiên tiến hơn cái cũ.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiến bộ hơn cái cũ.

Lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào cơ cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cái cũ.

Phủ định biện chứng có đặc điểm là tính khách quan và tính kế thừa.

Cây lúa nở hoa, sự nở hoa này là sự phủ định biện chứng của cây lúa, sự ra hoa này giúp tạo ra hạt lúa, từ hạt lúa nảy mầm thành cây.

Quá trình phủ định của phủ định diễn ra ko ngừng trong tự thân của mỗi sự vật, hiện tượng, từ đó tạo nên sự vận động và tăng trưởng vô tận của toàn cầu vật chất.

Trong mỗi chu kỳ tăng trưởng không giống nhau của sự vật, hiện tượng thường sẽ trải qua hai lần phủ định biện chứng. Tức là phải trải qua một quá trình phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng là điểm xuất phát của một chu trình mới và chu trình này sẽ được lặp đi lặp lại ko ngừng.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Vga Là Gì? Bí Quyết Chọn Card Vga Là Gì ? 12 Lưu Ý Khi Lựa Chọn Card Đồ Họa Vga

Bộc lộ nào dưới đây là phủ định biện chứng?

Bộc lộ nào dưới đây là phủ định biện chứng? -

Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây là phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây.

B. Đổ hóa chất vào bể cá làm chết cá.

C. Cây gạo nở hoa.

D. Sen héo mùa hè.

Đáp án đúng D.

Bộc lộ trong các câu trả lời là sự phủ định biện chứng cho rằng cây lúa nở hoa, cây lúa trổ bông là do quá trình trưởng thành và tăng trưởng từ lúc còn là cây con, phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiên tiến hơn cái cũ.

Giảng giải lý do chọn đáp án D:

Phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, sự tăng trưởng của bản thân và sự liên kết trong quá trình dẫn tới sự ra đời của cái mới, cái mới tiến bộ hơn cái cũ.

Lúc có phủ định sẽ phá hủy cái cũ, ko tạo tiền đề cho sự tiến bộ và lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào cơ cấu của sự vật, tức là sự tự phủ định, sự phủ định tạo tiền đề cho sự tăng trưởng tiếp theo và cho những cái mới ra đời để thay thế cái cũ.

Phủ định biện chứng có đặc điểm là tính khách quan và tính kế thừa.

Cây lúa nở hoa, sự nở hoa này là sự phủ định biện chứng của cây lúa, sự ra hoa này giúp tạo ra hạt lúa, từ hạt lúa nảy mầm thành cây.

Quá trình phủ định của phủ định diễn ra ko ngừng trong tự thân của mỗi sự vật, hiện tượng, từ đó tạo nên sự vận động và tăng trưởng vô tận của toàn cầu vật chất.

Trong mỗi chu kỳ tăng trưởng không giống nhau của sự vật, hiện tượng thường sẽ trải qua hai lần phủ định biện chứng. Tức là phải trải qua một quá trình phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng là điểm xuất phát của một chu trình mới và chu trình này sẽ được lặp đi lặp lại ko ngừng.

[rule_{ruleNumber}]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_1_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #là #phủ #định #biện #chứng