Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi: Bộc lộ nào sau đây gắn liền với bộ tộc?

A. Tập trung một số thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ mật thiết với nhau.

C. Một nhóm gồm nhiều thị tộc, sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng thân thiện và có chung xuất xứ tổ tiên xa xôi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu trả lời chuẩn xác

Bộc lộ nào sau đây gắn với thị tộc là nhiều thị tộc, sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng gần và có cùng xuất xứ tổ tiên xa.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Thị tộc là hình thức tập thể người được tạo nên bởi các thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân gắn kết với nhau. Mỗi bộ lạc bao gồm nhiều thị tộc, một trong số đó được gọi là thị tộc.

Vì vậy, “lúc một thị tộc được coi là một đơn vị cơ bản của xã hội, thì toàn thể thị tộc, thị tộc và hệ thống bộ lạc tăng trưởng từ đơn vị đó với một sự thế tất gần như ko thể tránh khỏi. chống lại – bởi vì điều đó hoàn toàn tự nhiên. ”

Về số lượng người, có những bộ tộc lên tới hàng chục nghìn người.

Mỗi bộ lạc cũng có tên riêng. Giống như thị tộc, các thành viên của bộ lạc có quan hệ tập thể về tiếng nói, phong tục, tập quán, tôn giáo và văn hóa. Các yếu tố văn hoá sơ khai của bộ lạc phong phú hơn các yếu tố thị tộc.

Ngoài ra, mỗi bộ tộc đều có lãnh thổ tương đối ổn định. Đây là một nét mới của thị tộc so với thị tộc.

Đứng đầu bộ lạc là một hội đồng các tù trưởng của các thị tộc trong bộ tộc. Các vấn đề quan trọng của bộ lạc đã được thảo luận trong một hội nghị bộ lạc bao gồm tất cả các tù trưởng và thủ lĩnh quân đội. Bộ tộc có một thủ lĩnh vô thượng nhưng quyền lực rất hạn chế.

Nhiều bộ lạc liên kết với nhau để tạo thành liên minh bộ lạc.

Thời nguyên thuỷ, hình thái kinh tế – xã hội (công xã nguyên thuỷ) thống nhất một cách tự nhiên và tương đối đơn giản với hình thức tập thể dân tộc (thị tộc, bộ lạc). Lúc trình độ của lực lượng sản xuất còn rất thấp, chưa diễn ra được phân công xã hội trên quy mô lớn, chưa có sự trao đổi thành phầm thường xuyên thì quan hệ họ hàng – huyết thống là lẽ đương nhiên và cần thiết để củng cố và tăng trưởng các hình thức tập thể người.

Với việc sử dụng các phương tiện kim loại, lực lượng sản xuất đã tăng trưởng lên một trình độ mới dẫn tới sự phân công lao động lớn trước hết. Đó là sự phân chia giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào?

Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc

Bộc lộ nào dưới đây gắn liền với bộ lạc -

Câu hỏi: Bộc lộ nào sau đây gắn liền với bộ tộc?

A. Tập trung một số thị tộc.

B. Các thị tộc có quan hệ mật thiết với nhau.

C. Một nhóm gồm nhiều thị tộc, sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng thân thiện và có chung xuất xứ tổ tiên xa xôi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu trả lời chuẩn xác

Bộc lộ nào sau đây gắn với thị tộc là nhiều thị tộc, sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng gần và có cùng xuất xứ tổ tiên xa.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Thị tộc là hình thức tập thể người được tạo nên bởi các thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân gắn kết với nhau. Mỗi bộ lạc bao gồm nhiều thị tộc, một trong số đó được gọi là thị tộc.

Vì vậy, “lúc một thị tộc được coi là một đơn vị cơ bản của xã hội, thì toàn thể thị tộc, thị tộc và hệ thống bộ lạc tăng trưởng từ đơn vị đó với một sự thế tất gần như ko thể tránh khỏi. chống lại - bởi vì điều đó hoàn toàn tự nhiên. ”

Về số lượng người, có những bộ tộc lên tới hàng chục nghìn người.

Mỗi bộ lạc cũng có tên riêng. Giống như thị tộc, các thành viên của bộ lạc có quan hệ tập thể về tiếng nói, phong tục, tập quán, tôn giáo và văn hóa. Các yếu tố văn hoá sơ khai của bộ lạc phong phú hơn các yếu tố thị tộc.

Ngoài ra, mỗi bộ tộc đều có lãnh thổ tương đối ổn định. Đây là một nét mới của thị tộc so với thị tộc.

Đứng đầu bộ lạc là một hội đồng các tù trưởng của các thị tộc trong bộ tộc. Các vấn đề quan trọng của bộ lạc đã được thảo luận trong một hội nghị bộ lạc bao gồm tất cả các tù trưởng và thủ lĩnh quân đội. Bộ tộc có một thủ lĩnh vô thượng nhưng quyền lực rất hạn chế.

Nhiều bộ lạc liên kết với nhau để tạo thành liên minh bộ lạc.

Thời nguyên thuỷ, hình thái kinh tế - xã hội (công xã nguyên thuỷ) thống nhất một cách tự nhiên và tương đối đơn giản với hình thức tập thể dân tộc (thị tộc, bộ lạc). Lúc trình độ của lực lượng sản xuất còn rất thấp, chưa diễn ra được phân công xã hội trên quy mô lớn, chưa có sự trao đổi thành phầm thường xuyên thì quan hệ họ hàng - huyết thống là lẽ đương nhiên và cần thiết để củng cố và tăng trưởng các hình thức tập thể người.

Với việc sử dụng các phương tiện kim loại, lực lượng sản xuất đã tăng trưởng lên một trình độ mới dẫn tới sự phân công lao động lớn trước hết. Đó là sự phân chia giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.

[rule_{ruleNumber}]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_1_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Biểu #hiện #nào #dưới #đây #gắn #liền #với #bộ #lạc