Biểu thị của gia đình ko có văn hóa là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Biểu thị của gia đình ko có văn hóa là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Biểu thị của gia đình ko có văn hóa là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Biểu thị của gia đình thiếu văn hóa là gì?

A. Con cái đánh cha mẹ.

B. Cha mẹ ly thân.

C. Ko tham gia các hoạt động tập thể ở địa phương.

D. Cả A, B, C.

Đáp án đúng D.

Biểu thị của gia đình thiếu văn hóa là con cái đánh cha mẹ, cha mẹ ly tán, ko tham gia các hoạt động tập thể ở địa phương.

Lý do chọn Đáp án D là vì:

Gia đình văn hóa được coi là một mục tiêu được đặt ra ở tổ dân phố, phường, xã nhằm xúc tiến việc tạo nên nếp sống văn minh, đạo đức ngay từ nhỏ ở địa phương trở lên là tạo nên gia đình văn hóa. Làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa,… Những gia đình đạt tiêu chuẩn bình xét sẽ được xác nhận là gia đình văn hóa và tặng giấy khen cho từng nhà.

Gia đình văn hóa là danh hiệu nhiều gia đình luôn thi đua và mong muốn đạt được. Để trở thành Gia đình văn hóa và được xác nhận là Gia đình văn hóa phải phục vụ các tiêu chí sau:

Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa bao gồm:

– Gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, lành mạnh, hạnh phúc:

Gia đình kinh tế ổn định, hòa thuận, nền nếp, ko có người mắc các tệ nạn xã hội.

Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, ko sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành

Tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được tới trường và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên

Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:

Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa nơi công cộng

Tham gia bảo vệ, tu tạo các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương.

– Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Mọi cặp vợ chồng sinh con đều ko vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Có kế hoạch tăng trưởng kinh tế, làm giàu chính đáng

Có kế hoạch tiêu dùng hợp lý và tiết kiệm

– Kết đoàn, tương trợ trong tập thể dân cư

Kết đoàn tập thể dân cư, tương trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất, lúc khó khăn, thiến nạn

Tham gia hòa giải các mối quan hệ tranh chấp trong khu dân cư

Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng khu dân cư tăng trưởng ổn định, vững mạnh; Khuyến khích các gia đình khác tham gia.

Ngoài ra, để đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp trên do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thị thành trực thuộc tỉnh xác nhận hoặc Ủy ban nhân dân thị thành trực thuộc Trung ương xác nhận thì các tiêu chuẩn khác. do Ủy ban nhân dân nơi đó quy định.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   User là gì?

Biểu thị của gia đình ko có văn hóa là?

Biểu thị của gia đình ko có văn hóa là? -

Câu hỏi: Biểu thị của gia đình thiếu văn hóa là gì?

A. Con cái đánh cha mẹ.

B. Cha mẹ ly thân.

C. Ko tham gia các hoạt động tập thể ở địa phương.

D. Cả A, B, C.

Đáp án đúng D.

Biểu thị của gia đình thiếu văn hóa là con cái đánh cha mẹ, cha mẹ ly tán, ko tham gia các hoạt động tập thể ở địa phương.

Lý do chọn Đáp án D là vì:

Gia đình văn hóa được coi là một mục tiêu được đặt ra ở tổ dân phố, phường, xã nhằm xúc tiến việc tạo nên nếp sống văn minh, đạo đức ngay từ nhỏ ở địa phương trở lên là tạo nên gia đình văn hóa. Làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa,… Những gia đình đạt tiêu chuẩn bình xét sẽ được xác nhận là gia đình văn hóa và tặng giấy khen cho từng nhà.

Gia đình văn hóa là danh hiệu nhiều gia đình luôn thi đua và mong muốn đạt được. Để trở thành Gia đình văn hóa và được xác nhận là Gia đình văn hóa phải phục vụ các tiêu chí sau:

Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa bao gồm:

- Gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, lành mạnh, hạnh phúc:

Gia đình kinh tế ổn định, hòa thuận, nền nếp, ko có người mắc các tệ nạn xã hội.

Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, ko sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành

Tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được tới trường và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên

Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:

Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa nơi công cộng

Tham gia bảo vệ, tu tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của địa phương.

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Mọi cặp vợ chồng sinh con đều ko vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Có kế hoạch tăng trưởng kinh tế, làm giàu chính đáng

Có kế hoạch tiêu dùng hợp lý và tiết kiệm

- Kết đoàn, tương trợ trong tập thể dân cư

Kết đoàn tập thể dân cư, tương trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất, lúc khó khăn, thiến nạn

Tham gia hòa giải các mối quan hệ tranh chấp trong khu dân cư

Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng khu dân cư tăng trưởng ổn định, vững mạnh; Khuyến khích các gia đình khác tham gia.

Ngoài ra, để đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp trên do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thị thành trực thuộc tỉnh xác nhận hoặc Ủy ban nhân dân thị thành trực thuộc Trung ương xác nhận thì các tiêu chuẩn khác. do Ủy ban nhân dân nơi đó quy định.

[rule_{ruleNumber}]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_1_plain]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_2_plain]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_3_plain]

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Biểu #hiện #của #gia #đình #ko #có #văn #hóa #là