Biến định tính là gì

các biến định lượng và định tính chúng là những tính chất có thể thay đổi và sự biến động của chúng có thể quan sát được theo một cách nào đó. Theo cách này, các biến định tính nói về các thuộc tính không thể đo bằng số và các biến định lượng bao gồm các giá trị có thể được gán giá trị số (Bonton, 2017).

Chi nhánh của khoa học chịu trách nhiệm nghiên cứu hành vi của các biến định tính và định lượng là thống kê. Theo cách này, nó phân tích các biến số có thể đo lường bằng số và các khái niệm trừu tượng không thể đo lường được và ước tính của ai phụ thuộc vào từng cá nhân nhận biết chúng (Thống kê, 2013).

20 ví dụ về biến định tính và định lượngTrong các biến định tính, chúng ta có thể tìm thấy hai loại: danh nghĩa và thứ tự. Loại thứ nhất đề cập đến các biến thiếu tiêu chí về thứ tự, trong khi loại thứ hai tuân theo các biến tuân theo mẫu thứ tự hoặc thuộc về thang giá trị.

Mặt khác, các biến định lượng được phân loại là rời rạc và liên tục, trước đây được xác định bởi một số phần tử hữu hạn (1, 2, 3, v.v.) và các biến sau có số lượng ký tự vô hạn trong một phạm vi xác định (số thập phân).

Biến định tính

Các biến định tính bao gồm tất cả các phẩm chất hoặc đặc điểm có thể quan sát được của một nhóm hoặc dân số không thể đo lường bằng số. Chúng thường được liên kết với một thuộc tính vật lý (chất lượng) của một nhóm các cá nhân.

Các biến này có thể được chia thành hai loại: danh nghĩa (chúng thiếu một tiêu chí về thứ tự) và thứ tự (chúng có một tiêu chí về thứ tự) (Andale, Statistics How To, 2017).

Biến định tính danh nghĩa

Các biến định tính định tính là những biến thiếu hoặc không thừa nhận một tiêu chí về trật tự và không có giá trị bằng số được gán. Một ví dụ về loại biến này có thể là tình trạng hôn nhân (đã kết hôn, độc thân, ly dị, góa chồng).

Xem thêm:   Sổ Liên Lạc Điện Tử Là Gì - Vì Sao Nên Triển Khai Cho Trường Học

Biến số định tính

Các biến định tính thông thường được gọi là các biến bán định lượng. Mặc dù chúng ám chỉ đến các thuộc tính hoặc phẩm chất thiếu giá trị số, chúng được phân loại trong một thang giá trị. Một ví dụ về loại biến này có thể là kết quả của một cuộc thi thể thao (vị trí thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba).

Ví dụ

20 ví dụ về biến định tính và định lượng– Sợ hãi

Đây là một biến định tính danh nghĩa, vì nó không thể được đo bằng số. Sợ hãi là một biến số thay đổi theo người cảm nhận nó và dao động tùy thuộc vào tình huống mà người ta cảm thấy khi phản ứng với một sự kiện hoặc sự kiện nhất định..

– Cái đói

Đói không thể được đo bằng số, do đó, nó được coi là một biến định tính thứ tự. Biến này chỉ có thể được cảm nhận bởi người cảm nhận nó và có thể được phân loại là nhiều, ít hoặc không có gì, tùy thuộc vào tình huống hoặc thời gian cụ thể.

– Vẻ đẹp

Biến này là một khái niệm chỉ có thể được đo bởi cá nhân người giải thích nó. Vẻ đẹp là một phẩm chất không có giá trị bằng số và không thể được phân loại trong một hệ thống phân cấp. Do đó, nó là một biến định tính danh nghĩa.

– Tình trạng hôn nhân

Tình trạng dân sự của một người là một biến định tính danh nghĩa mà không thể gán giá trị bằng số. Đó là một khái niệm không có một trật tự cụ thể được thiết lập.

– Hạnh phúc

Biến này không thể được đo bằng số vì nó phụ thuộc vào giá trị được chỉ định của mỗi người. Hạnh phúc là một tài sản mà mỗi cá nhân cảm nhận theo cách chủ quan và không có công cụ nào để đo lường mức độ hạnh phúc mà một người có thể cảm nhận được.

Xem thêm:   Free Disc Burner Là Gì ? Cho Mình Hỏi Burn Cd Là Gì

– Vô minh

Biến này không thể được đo bằng số và được thể hiện trong những khoảnh khắc và thái độ cụ thể.

– Tiện ích

Biến xác định mức độ hữu ích của một đối tượng rõ ràng là định tính. Theo cách này, tiện ích được mỗi cá nhân cảm nhận theo một tình huống cụ thể.

– Loại huy chương

Đây là một biến định tính thứ tự, vì có một phân loại theo danh mục chỉ định một vị trí trong một thẩm quyền. Theo cách này, huy chương vàng, bạc và đồng biểu thị vị trí bị chiếm trong một cuộc thi mà không cần gán giá trị bằng số cho kết quả.

– Sự sáng tạo

Biến này là định tính vì không thể đo lường được sự sáng tạo bằng số. Theo cùng một cách, đó là một yếu tố thay đổi từ người này sang người khác tùy thuộc vào thời điểm cụ thể mà nó diễn ra.

– Trình độ của một kỳ thi

Khi một bài kiểm tra với các điều khoản được phê duyệt, xuất sắc, chấp nhận hoặc thiếu là đủ điều kiện, đó là một biến định tính thứ tự, vì nó không gán giá trị bằng số cho kết quả, nhưng nó được đặt ở một vị trí trong thang điểm giá trị (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2009).

Biến định lượng

20 ví dụ về biến định tính và định lượngCác biến định lượng, như tên ngụ ý, là các biến có thể được biểu thị bằng một giá trị số.

Theo cách này, có thể thực hiện các phép toán và phép tính toán với chúng. Các biến này có thể được phân thành hai loại: liên tục và rời rạc (Andale, 2016).

Biến rời rạc

Các biến rời rạc được đặc trưng bằng cách chỉ đếm các giá trị hữu hạn. Theo cách này, các biến định lượng riêng biệt là các biến chỉ tính đến các số tài khoản trong một thang giá trị có thể tách rời nhau, biểu thị các giá trị cụ thể (StatTrek.com, 2017).

Xem thêm:   intel management engine components driver là gì

Biến liên tục

Các biến liên tục về phía chúng là các biến có thể lấy vô số giá trị trong hai số, nghĩa là chúng có phép gán số thập phân.

Độ chính xác của nó thay đổi tùy thuộc vào dụng cụ được sử dụng để đo lường chúng. Chúng là các giá trị có thể có số thập phân vô hạn trong một khoảng nhất định (Kozak, Kozak, Watts, & Staudhammer, 2008).

Ví dụ

– Số lượng thành viên của một gia đình (1 người, 2 người, 6 người).

– Tương tự, số lượng gà trong chuồng (2.500, 3.000 hoặc 5.000 gà).

– Giá trị của một đối tượng ($ 100, $ 200, $ 300).

– Mặt khác, chiều cao của một người (1,67 cm, 1,70 cm, 1,56 cm).

– Trọng lượng hoặc khối lượng của một cơ thể (5 kg, 10 kg, 15 kg)

– Số vòng của một trận chiến (1 vòng, 2 vòng, 3 vòng).

– Tốc độ mà một chiếc xe đạt được trong một khoảng thời gian (20 km / h, 40 km / h, 60 km / h).

– Kích thước của màn hình (15 “, 32”, 42 “).

– Độ hoặc thể tích của rượu trong đồ uống (13,5%, 20%, 40%).

Tài liệu tham khảo

  1. (Ngày 28 tháng 6 năm 2016). Thống kê Làm thế nào để. Lấy từ các biến số định lượng (biến số) trong Thống kê: besttaichinh.com.
  2. (Ngày 1 tháng 4 năm 2017) Thống kê Làm thế nào để. Lấy từ Biến định tính: Định nghĩa và ví dụ: besttaichinh.com.
  3. Bonton, T. (2017). com. Lấy từ các biến số định tính và định lượng trong thống kê: nghiên cứu.com.
  4. Kozak, A., Kozak, R., Watts, S., & Staudhammer, C. (2008). Nhập môn Xác suất và Thống kê. Vancouver: Cabi quốc tế …
  5. Mendenhall, W., Beaver, R.J., & Beaver, B.M. (2009). Giới thiệu Xác suất và Thống kê. Belmont: Brooks / Cole.
  6. Thống kê, A. B. (ngày 4 tháng 7 năm 2013). Cục Thống kê Úc. Lấy từ Dữ liệu Định lượng và Định tính: besttaichinh.com.
  7. com. (2017). Thống kê và từ điển xác suất. Lấy từ biến số định lượng: besttaichinh.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.