Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng?

Báo mất thẻ Đảng đối với đảng viên rủi ro bị mất thẻ Đảng. Nếu bạn chưa biết cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng thì hãy tham khảo bài viết sau.

Báo mất thẻ đảng viên 2021

1. Mẫu đơn trình báo mất thẻ Đảng viên.

ĐẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI …………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BỘ …………………… ……., ngày …. tháng…. năm 20…

TUYÊN BỐ
VỀ VIỆC MẤT THẺ THÀNH VIÊN CỦA BÊN

Thân mến:

– Đảng ủy xã ………….

– Cấp ủy ………….

– Cấp ủy cấp trên

Tên tôi là: ………………………………………………

Sinh ngày: ………… tháng ………… năm …………

Nơi sinh:………………………………………………..

Nơi trú ngụ: ……………………………….………………………………………

Ngày vào đảng: ……………………. Ngày chính thức: …………………… ..

Được kết nạp Đảng tại: ………………………………………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn ………… .. của Đảng bộ xã ………….

Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và tường trình việc mất thẻ Đảng như sau: Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên và luôn ý thức giữ gìn, bảo quản cẩn thận thẻ Đảng, nhưng ngày…. tháng… năm ………… trên đường đi từ ngày ………… .. tới ngày ………… tôi bị mất túi xách và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có thẻ Đảng viên. Tư nhân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm về những sai phép của mình trước tổ chức Đảng. Kính yêu cầu cấp ủy các đơn vị quản lý xét tặng thẻ Đảng viên mới cho tôi.

Tôi xin thật tâm cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO

Xác nhận của Đảng ủy xã ………… Xác nhận của cấp ủy …

2. Cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng.

Nếu rủi ro bị mất thẻ Đảng, bạn cần làm đơn lên Đảng ủy cấp trên để được cấp lại thẻ Đảng, bạn cần xem xét những điều sau:

 • Vị trí và thời kì xảy ra sự việc mất thẻ Đảng
 • Những người liên quan tới sự cố làm mất / làm hỏng thẻ Đảng
 • Trật tự của các sự kiện là gì?
 • Nguyên nhân của sự cố.
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự cố đó gây ra hậu quả.
 • Nêu ước vọng được cấp lại thẻ Đảng để tiếp tục hoạt động.

Mẫu Biên bản báo mất thẻ Đảng:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (chèn trung tâm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

b) Vị trí và thời kì báo cáo (ghi góc phải)

………, tháng ngày năm …….

c) Tên văn bản (ở giữa và thường là chữ in đậm hoặc viết hoa):

Báo mất thẻ Đảng

d) Người hoặc cơ quan nhận báo cáo:

Thân mếntôi: ………………………………………………………………………………………………

e) Nội dung báo cáo: Báo cáo cụ thể, cụ thể diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Đề xuất, cam kết (cần thiết); nêu rõ yêu cầu, ước vọng được cấp lại thẻ Đảng viên có chữ ký, họ tên người làm bản tường trình.

3. Thủ tục báo mất thẻ đảng viên

Thẻ đảng viên là giấy chứng thực rất quan trọng của người đảng viên và được cấp lúc đảng viên đó đã được xác nhận đảng viên chính thức.

Có nhiều trường hợp đảng viên sau lúc được cấp thẻ lại ko giữ thẻ dẫn tới bị mất. Theo quy định tại Điều 6 Quy định 29 / QĐ-TW về thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được cấp thẻ đảng viên phải thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản thẻ. Cấp ủy xem xét cấp lại, đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng và đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý, trừ biểu quyết bằng hình thức bỏ thăm kín.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, thẻ đảng viên còn được sử dụng để lên các chuyến bay nội địa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó có thể thấy thẻ đảng viên có vai trò rất quan trọng đối với đảng viên vì đây là thẻ được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, bầu cử trong đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý. phải xuất trình thẻ đảng viên lúc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tới Đảng bộ khác trong nước;…

Tương tự, trường hợp bị mất thẻ đảng viên thì đảng viên cần trình báo với cấp ủy và ghi Báo mất thẻ đảng viên.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


Thông tin thêm

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên -

Cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng?

Báo mất thẻ Đảng đối với đảng viên rủi ro bị mất thẻ Đảng. Nếu bạn chưa biết cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng thì hãy tham khảo bài viết sau.

Báo mất thẻ đảng viên 2021

1. Mẫu đơn trình báo mất thẻ Đảng viên.

ĐẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI …………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BỘ …………………… ……., ngày …. tháng…. năm 20…

TUYÊN BỐ
VỀ VIỆC MẤT THẺ THÀNH VIÊN CỦA BÊN

Thân mến:

- Đảng ủy xã ………….

- Cấp ủy ………….

- Cấp ủy cấp trên

Tên tôi là: …………………………………...............

Sinh ngày: ………… tháng ………… năm …………

Nơi sinh:………………………………….................

Nơi trú ngụ: ……………………………….………………………………………

Ngày vào đảng: ……………………. Ngày chính thức: …………………… ..

Được kết nạp Đảng tại: ………………………………………………………………………………………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn ………… .. của Đảng bộ xã ………….

Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và tường trình việc mất thẻ Đảng như sau: Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên và luôn ý thức giữ gìn, bảo quản cẩn thận thẻ Đảng, nhưng ngày…. tháng… năm ………… trên đường đi từ ngày ………… .. tới ngày ………… tôi bị mất túi xách và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có thẻ Đảng viên. Tư nhân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm về những sai phép của mình trước tổ chức Đảng. Kính yêu cầu cấp ủy các đơn vị quản lý xét tặng thẻ Đảng viên mới cho tôi.

Tôi xin thật tâm cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO

Xác nhận của Đảng ủy xã ............ Xác nhận của cấp ủy ...

2. Cách viết đơn trình báo mất thẻ Đảng.

Nếu rủi ro bị mất thẻ Đảng, bạn cần làm đơn lên Đảng ủy cấp trên để được cấp lại thẻ Đảng, bạn cần xem xét những điều sau:

 • Vị trí và thời kì xảy ra sự việc mất thẻ Đảng
 • Những người liên quan tới sự cố làm mất / làm hỏng thẻ Đảng
 • Trật tự của các sự kiện là gì?
 • Nguyên nhân của sự cố.
 • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự cố đó gây ra hậu quả.
 • Nêu ước vọng được cấp lại thẻ Đảng để tiếp tục hoạt động.

Mẫu Biên bản báo mất thẻ Đảng:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (chèn trung tâm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

b) Vị trí và thời kì báo cáo (ghi góc phải)

………, tháng ngày năm …….

c) Tên văn bản (ở giữa và thường là chữ in đậm hoặc viết hoa):

Báo mất thẻ Đảng

d) Người hoặc cơ quan nhận báo cáo:

Thân mếntôi: ………………………………………………………………………………………………

e) Nội dung báo cáo: Báo cáo cụ thể, cụ thể diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Đề xuất, cam kết (cần thiết); nêu rõ yêu cầu, ước vọng được cấp lại thẻ Đảng viên có chữ ký, họ tên người làm bản tường trình.

3. Thủ tục báo mất thẻ đảng viên

Thẻ đảng viên là giấy chứng thực rất quan trọng của người đảng viên và được cấp lúc đảng viên đó đã được xác nhận đảng viên chính thức.

Có nhiều trường hợp đảng viên sau lúc được cấp thẻ lại ko giữ thẻ dẫn tới bị mất. Theo quy định tại Điều 6 Quy định 29 / QĐ-TW về thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được cấp thẻ đảng viên phải thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản thẻ. Cấp ủy xem xét cấp lại, đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng và đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý, trừ biểu quyết bằng hình thức bỏ thăm kín.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, thẻ đảng viên còn được sử dụng để lên các chuyến bay nội địa theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó có thể thấy thẻ đảng viên có vai trò rất quan trọng đối với đảng viên vì đây là thẻ được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, bầu cử trong đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý. phải xuất trình thẻ đảng viên lúc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tới Đảng bộ khác trong nước;…

Tương tự, trường hợp bị mất thẻ đảng viên thì đảng viên cần trình báo với cấp ủy và ghi Báo mất thẻ đảng viên.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_3_plain]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_1_plain]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_2_plain]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_2_plain]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_3_plain]

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Biên #bản #tường #trình #mất #thẻ #Đảng #viên

Xem thêm:   Mẫu Đơn Ứng Tuyển Chọn Lọc - Tổng hợp mẫu đơn ứng tuyển hay