Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo hạng 2 thcs

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo hạng 2 thcs phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo hạng 2 thcs phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo dạy văn lớp 2, thcs. Blogtailieu.com san sớt theo yêu cầu của quý thầy cô. Đáp án bài bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2 môn thcs

Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

Các mục tiêu của dạy học dựa trên năng lực là: *
Mục tiêu dạy học được mô tả cụ thể và ko nhất quyết phải được quan sát và thẩm định
Học trò được tự do, tăng trưởng năng lực thông minh tối đa.
Kết quả học tập cần được mô tả cụ thể và có thể được quan sát và thẩm định; Liên tục chứng minh sự tiến bộ của học trò
Thầy cô giáo tổ chức các hoạt động và dẫn dắt học trò tới kết quả cuối cùng.


Quản lý hoạt động học tập của học trò trên lớp có trách nhiệm: *
Quản trị viên
Thầy cô giáo chủ nhiệm.
Thầy cô giáo dạy các môn học đặc trưng
Tất cả các kế hoạch trên


Một trong những điều kiện để tham gia lớp bồi dưỡng thầy cô giáo theo chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo trung học cơ sở hạng II là: *
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương đủ 02 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 03 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 4 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 05 năm trở lên.


Các hoạt động chính của học trò THCS là gì? *
Hoạt động vui chơi và học tập
Hoạt động học tập và giao tiếp
Giao tiếp và các hoạt động vui chơi
Hoạt động học hỏi và giao lưu với bằng hữu cùng trang lứa


Tuổi học trò THCS là tuổi được phản ánh qua các tên gọi: *
Thời đoạn chuyển tiếp
Tuổi khó nói
Tuổi ngỗ ngược
Tất cả những điều trên


Nội dung cơ bản của “cảm giác như một người lớn” ở học trò trung học cơ sở là: *
Tôi ko còn là một đứa trẻ.
Chưa phải là người lớn, nhưng cũng ko còn là trẻ em, sẵn sàng làm người lớn.
Tôi đã là một người lớn.
Chưa thành người lớn nhưng đã sẵn sàng làm người lớn.

Xem thêm:   Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Giáo dục thể chất – Tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo dạy văn lớp II

Việc thực hiện chương trình ở trường THCS bao gồm: *
Tổ chức học tập, tìm hiểu về chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học
Tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn việc xây dựng, rà soát, giám sát kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn và của từng thầy cô giáo.
Duyệt và quản lý kế hoạch dạy học của thầy cô giáo, tổ chuyên môn
Tất cả các kế hoạch trên


Nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục định hướng năng lực là: *
Lựa chọn nội dung để đạt được đầu ra quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương chỉ quy định những nội dung chính, ko quy định cụ thể.
Việc lựa chọn nội dung dựa trên cơ sở khoa học chuyên môn, ko gắn với tình huống thực tiễn. Nội dung được quy định cụ thể trong chương trình.
Việc lựa chọn những nội dung vừa mang tính học thuật vừa mang tính thực tiễn cao giúp học viên tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
Lựa chọn chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên tăng thêm thời cơ hội nhập.


Mục tiêu của đổi mới dạy học là: *
Tăng lên hiệu quả của quá trình dạy học.
Giúp học trò nắm vững nội dung các môn học.
Phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của học trò để chiếm lĩnh nội dung học tập.
Tất cả các kế hoạch trên


Phê duyệt kế hoạch dạy học của thầy cô giáo và tổ chuyên môn có nhiệm vụ: *
Quản trị viên
Trưởng nhóm chuyên gia
Công đoàn trường
Thư ký hội đồng trường

Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

4 2

Liên hệ và san sớt Hoàng Trần

Thầy Hoàng – Thầy cô giáo Trường PTDTNT THCS Nậm Ban.
Facebook: https://www.facebook.com/netsinh
Fanpage: https://www.facebook.com/Blogtailieu
Youtube: https://www.youtube.com
Chúc cả nhóm học tập vui vẻ mỗi ngày


Thông tin thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo hạng 2 thcs

Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo hạng 2 thcs -

Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo dạy văn lớp 2, thcs. Blogtailieu.com san sớt theo yêu cầu của quý thầy cô. Đáp án bài bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2 môn thcs

Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

Các mục tiêu của dạy học dựa trên năng lực là: *
Mục tiêu dạy học được mô tả cụ thể và ko nhất quyết phải được quan sát và thẩm định
Học trò được tự do, tăng trưởng năng lực thông minh tối đa.
Kết quả học tập cần được mô tả cụ thể và có thể được quan sát và thẩm định; Liên tục chứng minh sự tiến bộ của học trò
Thầy cô giáo tổ chức các hoạt động và dẫn dắt học trò tới kết quả cuối cùng.


Quản lý hoạt động học tập của học trò trên lớp có trách nhiệm: *
Quản trị viên
Thầy cô giáo chủ nhiệm.
Thầy cô giáo dạy các môn học đặc trưng
Tất cả các kế hoạch trên


Một trong những điều kiện để tham gia lớp bồi dưỡng thầy cô giáo theo chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo trung học cơ sở hạng II là: *
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương đủ 02 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 03 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 4 năm trở lên.
Giữ chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng III hoặc tương đương từ 05 năm trở lên.


Các hoạt động chính của học trò THCS là gì? *
Hoạt động vui chơi và học tập
Hoạt động học tập và giao tiếp
Giao tiếp và các hoạt động vui chơi
Hoạt động học hỏi và giao lưu với bằng hữu cùng trang lứa


Tuổi học trò THCS là tuổi được phản ánh qua các tên gọi: *
Thời đoạn chuyển tiếp
Tuổi khó nói
Tuổi ngỗ ngược
Tất cả những điều trên


Nội dung cơ bản của “cảm giác như một người lớn” ở học trò trung học cơ sở là: *
Tôi ko còn là một đứa trẻ.
Chưa phải là người lớn, nhưng cũng ko còn là trẻ em, sẵn sàng làm người lớn.
Tôi đã là một người lớn.
Chưa thành người lớn nhưng đã sẵn sàng làm người lớn.


Bài thu hoạch bồi dưỡng thầy cô giáo dạy văn lớp II

Việc thực hiện chương trình ở trường THCS bao gồm: *
Tổ chức học tập, tìm hiểu về chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học
Tổ chức, lãnh đạo, hướng dẫn việc xây dựng, rà soát, giám sát kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn và của từng thầy cô giáo.
Duyệt và quản lý kế hoạch dạy học của thầy cô giáo, tổ chuyên môn
Tất cả các kế hoạch trên


Nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục định hướng năng lực là: *
Lựa chọn nội dung để đạt được đầu ra quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương chỉ quy định những nội dung chính, ko quy định cụ thể.
Việc lựa chọn nội dung dựa trên cơ sở khoa học chuyên môn, ko gắn với tình huống thực tiễn. Nội dung được quy định cụ thể trong chương trình.
Việc lựa chọn những nội dung vừa mang tính học thuật vừa mang tính thực tiễn cao giúp học viên tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
Lựa chọn chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên tăng thêm thời cơ hội nhập.


Mục tiêu của đổi mới dạy học là: *
Tăng lên hiệu quả của quá trình dạy học.
Giúp học trò nắm vững nội dung các môn học.
Phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của học trò để chiếm lĩnh nội dung học tập.
Tất cả các kế hoạch trên


Phê duyệt kế hoạch dạy học của thầy cô giáo và tổ chuyên môn có nhiệm vụ: *
Quản trị viên
Trưởng nhóm chuyên gia
Công đoàn trường
Thư ký hội đồng trường

Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng giáo viên lớp 2, thcs
Giáo án bồi dưỡng thầy cô giáo lớp 2, thcs

4 2

Liên hệ và san sớt Hoàng Trần

Thầy Hoàng - Thầy cô giáo Trường PTDTNT THCS Nậm Ban.
Facebook: https://www.facebook.com/netsinh
Fanpage: https://www.facebook.com/Blogtailieu
Youtube: https://www.youtube.com
Chúc cả nhóm học tập vui vẻ mỗi ngày

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_1_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #giáo #viên #hạng #thcs