Amusement Park Là Gì – Nghĩa Của Từ Amusement Park

0
37

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ cungdaythang.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Amusement park là gì

The position he is facing on his own back benches is that based upon the amusement park caterers, who include the pin-table saloon proprietors.
I understand that there was some speculation about how well these great crowds would behave in the amusement park.
Will he cut out the frills, such as the amusement park, which are going to give a wrong impression as to how this country stands now?
I believe that a great many people, provided that the amusement park does not make noises, will find a great deal of interest and amusement in it.
It is a pity, in a way, that we cannot have this amusement park in some position other than an area which is already recognised as a public park.
Joyland was born when the park was renovated to include an amusement park, electric lights, and swimming pool.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên cungdaythang.com cungdaythang.com hoặc của cungdaythang.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*
Amusement Park Là Gì - Nghĩa Của Từ Amusement Park 6

Xem thêm: Cách Thờ Cúng Và Bài Văn Khấn Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, Văn Khấn Lễ Quan Thế Âm Bồ Tát

*
Amusement Park Là Gì - Nghĩa Của Từ Amusement Park 7

*
Amusement Park Là Gì - Nghĩa Của Từ Amusement Park 8

*
Amusement Park Là Gì - Nghĩa Của Từ Amusement Park 9

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cungdaythang.com English cungdaythang.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*
Amusement Park Là Gì - Nghĩa Của Từ Amusement Park 10

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Handmade Thuyền Đo Từ Tăm Tre, Món Quà Độc Đáo, Bộ Nguyên Liệu Thuyền Buồm Tăm Tre

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây