Âm ko thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Âm ko thể truyền trong môi trường nào dưới đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Âm ko thể truyền trong môi trường nào dưới đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Âm thanh ko truyền được trong môi trường nào sau đây?

A. Chân ko

B. Tường bê tông

C. Nước biển

D. Khí quyển xung quanh Trái đất

Đáp án A đúng.

Âm thanh ko thể truyền trong chân ko, vì nó truyền trong môi trường rắn, lỏng và khí.

Lý do chọn đáp án A là vì:

– Môi trường truyền âm

Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Các môi trường rắn, lỏng và khí được gọi là môi trường truyền âm.

Âm thanh ko truyền được trong chân ko.

Lúc âm thanh truyền trong môi trường, âm thanh bị hấp thụ dần dần nên càng ra xa nguồn âm thì âm càng nhỏ dần rồi tắt dần.

Chú ý: Để âm truyền từ nguồn âm tới tai phải có môi trường truyền âm là chất rắn, chất lỏng, chất khí.

– Vận tốc truyền âm thanh

Trong các phương tiện không giống nhau, vận tốc của âm thanh là không giống nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Véc tơ vận tốc tức thời truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn chất khí.

Ở 20oC, vận tốc âm thanh trong ko khí là 340 m / s; trong nước là 1500 m / s; bằng thép là 6100 m / s.

– Lúc nghiên cứu sự truyền âm, người ta đã nhận xét như sau:

Để nghe được âm thanh từ một vật, cấp thiết một phương tiện.

Ko khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

Sự truyền âm là sự lan truyền dao động của âm thanh.

– Vận tốc truyền âm trong các phương tiện truyền thông được sắp xếp theo trật tự tăng dần từ chất khí, từ chất lỏng tới chất rắn.

– Trong môi trường nước, âm thanh truyền đi 3000 mét cứ sau 2 giây

– Ở ba dạng rắn, lỏng, khí, ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất

– Trong 3 thể: rắn, lỏng, khí, ở thể khí, nước truyền được âm ít nhất.

– Vận tốc truyền âm giảm dần theo trật tự từ rắn, lỏng, khí.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Buổi giới thiệu game Indie của Nintendo có thể sẽ được tổ chức trong tuần này

Âm ko thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

Âm ko thể truyền trong môi trường nào dưới đây? -

Câu hỏi: Âm thanh ko truyền được trong môi trường nào sau đây?

A. Chân ko

B. Tường bê tông

C. Nước biển

D. Khí quyển xung quanh Trái đất

Đáp án A đúng.

Âm thanh ko thể truyền trong chân ko, vì nó truyền trong môi trường rắn, lỏng và khí.

Lý do chọn đáp án A là vì:

- Môi trường truyền âm

Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Các môi trường rắn, lỏng và khí được gọi là môi trường truyền âm.

Âm thanh ko truyền được trong chân ko.

Lúc âm thanh truyền trong môi trường, âm thanh bị hấp thụ dần dần nên càng ra xa nguồn âm thì âm càng nhỏ dần rồi tắt dần.

Chú ý: Để âm truyền từ nguồn âm tới tai phải có môi trường truyền âm là chất rắn, chất lỏng, chất khí.

- Vận tốc truyền âm thanh

Trong các phương tiện không giống nhau, vận tốc của âm thanh là không giống nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Véc tơ vận tốc tức thời truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn chất khí.

Ở 20oC, vận tốc âm thanh trong ko khí là 340 m / s; trong nước là 1500 m / s; bằng thép là 6100 m / s.

- Lúc nghiên cứu sự truyền âm, người ta đã nhận xét như sau:

Để nghe được âm thanh từ một vật, cấp thiết một phương tiện.

Ko khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

Sự truyền âm là sự lan truyền dao động của âm thanh.

- Vận tốc truyền âm trong các phương tiện truyền thông được sắp xếp theo trật tự tăng dần từ chất khí, từ chất lỏng tới chất rắn.

- Trong môi trường nước, âm thanh truyền đi 3000 mét cứ sau 2 giây

- Ở ba dạng rắn, lỏng, khí, ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất

- Trong 3 thể: rắn, lỏng, khí, ở thể khí, nước truyền được âm ít nhất.

- Vận tốc truyền âm giảm dần theo trật tự từ rắn, lỏng, khí.

[rule_{ruleNumber}]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_3_plain]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_1_plain]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_2_plain]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_2_plain]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_3_plain]

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Âm #ko #thể #truyền #trong #môi #trường #nào #dưới #đây